Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbrukstema i slöjden, "något gammalt ska bli nytt"

Skapad 2016-08-31 12:43 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du ska i denna uppgift planera och genomföra ett enskilt slöjdarbete där du använder teknikerna trådslöjd och tovning i kombination med varandra. Det ska också finnas något egenvalt inslag av återbruk i ditt slöjdarbete. Föremålet som du framställer får max vara ett A4-papper stort.
Grundskola 7 Slöjd

 

Vad återbrukas/ återvinns i samhället och vad kan vi återbruka i slöjden? Du får tillgång till olika använda material i slöjdsalarna, Du kommer få söka inspiration från t. ex. böcker, internet eller annat. Uppgiften är att du ska välja ett redan använt material och i kombination med teknikerna tovning och trådslöjd utveckla en ny produkt. Hela processen är viktig, från idé och planering till färdig produkt.

Självklart går det även att ta med sig något hemifrån som kan återanvändas!

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: (Läraren refererar här till kursplanens syftestext och texten som beskriver det centrala innehållet för aktuellt ämne. Läraren anpassar textens innehåll och omfattning till om det är en lärarversion eller elevversion av LPP:n. (OBS! Koppla direkt till kursplanens syfte och/eller centralt innehåll med "Koppla"-knappen nedan. Delar av kursplanen som ej är kopplingsbar går bra att klippa och klistra in i den här rutan också.)

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Arbetssätt och undervisning

 • Lektion 1 - Arbetsområdet inleds med en workshop där du kommer att få göra en enkel handdukshängare i trådslöjd med ett tovat inslag. Handdukshängaren ska vara klar på en lektion.
 • Lektion 2 – Lärarledd genomgång av uppgiften med inspirationsmaterial, filmvisning m.m.

Förutsättningar:

Du ska göra ett enskilt slöjdarbete där du använder teknikerna trådslöjd och tovning i kombination med varandra. Det ska också finnas något inslag av återbruk i ditt slöjdarbete. Föremålet som du framställer får max vara ett A4-papper stort.

Du ska göra tre skisser som innehåller färg, form, material m.m. Därefter kommer du att få visa dina skisser i en mindre grupp. Frågor som ni kommer att diskutera kan vara:

 • Vilken idé/skiss är mest genomtänkt och kan fungera i praktiken?
 • Är alla tre idéer inom uppgiftens ramar?
 • Du ska formge och framställa ditt slöjdföremål med hjälp av lämpliga redskap och verktyg och se till att dessa används på ett säkert sätt.
 • Lärarledd genomgång av vad man ska tänka på när man skriver en utvärdering.
 • Du ska skriva en utvärdering där du motiverar de val du gjort, hur du har tagit hänsyn till miljön och hur kvalitén på ditt arbete blev. Byta utvärdering med en kamrat och ge respons?
 • Avslutningsvis ska vi utvärdera arbetsområdet:
 • Var hantverksteknikerna svåra/lätta? Varför?
 • Vad var utmaningarna med de olika teknikerna? (Tovning och trådsöjd m. fl.)
 • Tycker du att du behärskar dem nu?

Visa vad du lärt dig

Du har visat genom din färdiga produkt olika materials kombinationsmöjligheter och hur de kan sammanfogas till en funktionsduglig helhet, d.v.s. något som kan användas i ett sammanhang.

Du har använt dig av teknikerna trådslöjd och tovning i kombination med varandra och du har med något inslag av återbruk i din färdiga produkt.

Du har lämnat en skriftlig utvärdering där du har motiverar de val du gjort, hur du har tagit hänsyn till miljön och hur kvalitén på ditt arbete blev.

Tidsram

Vi kommer inledningsvis tillsammans bestämma tidsram.

Bedömning

Bedömningen kommer efter avslutat arbetsområde redovisa i slöjdämnets kunskapsmatris.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 9
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 9
  I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 9
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 9
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 9
  Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
 • Sl  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 9
  Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: