Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska Elevens Val årskurs 9

Skapad 2016-08-31 13:00 i Victoriaskolan Grundskolor
Elevens Val Tyska ht årskurs 8
Grundskola 8 Moderna språk - elevens val
Språkinlärningen är en process som kräver kontinuerlig repetition. Många teman och moment går in i varandra och låter sig inte alltid delas upp i enskilda arbetsområden och språksekvenser. För större arbetsområden kompletteras planeringen med särskilda LPP

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för undervisningen:

Innehåll

 • Kommunikation om vardagliga situationer, intressen, personer och platser
 • Kommunikation om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i de länder där språket används
 • Enkla samtal, dialoger och intervjuer
 • Artighetsfraser och tilltalsord i olika situationer
 • Skriva korta texter
 • Berättelser, pjäser, dikter och sånger
 • Muntlig och skriftlig information t ex faktatexter
 • Uttal, intonation, grammatik och stavning
 • Språkliga strategier för att delta och bidra till samtal, t ex frågor och fraser och uttryck
 • Olika sätt att söka och välja texter från Internet och andra medier

Arbetsområden

Repetition av tidigare arbetsområden:

 • - att berätta vad man har gjort på (sommaren/på sommar)lovet mm
 • - att berätta mer utförligt om sig själv, sin familj, djur, fritidsaktiviteter och sina vänner
 • - repetera siffror, räknetal, månader, dagar, datum, klocka
 • - årstider, vädret, fritidsaktiviteter, kroppen
 • - Realia; traditioner, fester, historia, politik, aktuella händelser, fakta om de tyskspråkiga länderna

Särskilda arbetsområden under läsåret:

Tysklands historia (med fokus kring Tysklands Nationaldag)

Mat & matkultur (på restaurang /att handla)

På resande fot (att resa med olika färdmedel, beställa hotellrum mm)

Mitt hem - mitt rum (samt hushållsgöromål)

Kultur: Film, Konst & läsandet, Mode, Musik & Media

 

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 

 • Muntligt kommunikation på målspråket
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Ordförråd utökas med hjälp av bland annat läroböcker "Der Sprung" resp. "Das Dach" mm 
 • Läsa och förstå enkla texter
 • Skriva enkla texter och dialoger
 • Titta på och arbeta med UR-tv-serien "Türkisch für Anfänger"
 • Veckovis läxförhör, respons och vid behov extra träningsmaterial och/eller särskilda (hem)uppgifter
 • Projekt / Inlämningsuppgifter /Projektarbete kring Tyskland / Österrike / Schweiz / Liechtenstein

Bedömning

VI bedömer din förmåga att:

 • förstå vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden.
 • uttrycka dig så andra förstår muntligt och skriftligt om välbekanta ord och fraser.
 • läsa och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne.
 • skriva enkla texter och dialoger. Använda kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,
 • reflektera kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt.

 

Bedömning sker med hjälp av bl a:

 • muntligt deltagande/prestation
 • läxor/läxförhör
 • inlämningsuppgifter / prov
 • tester/förhör/diagnoser/presentation - såväl muntliga som skriftliga
 • eventuell projektarbeten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M1
Tyska Elevens Val årskurs 8

E
C
A
Förmågan att förstå och tolka tal och text.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmågan att använda språkliga strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmågan att använda material i egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmågan att kommunicera i tal och skrift.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att använda språkliga strategier för talande och skrivande.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i länder där tyska används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: