Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår jord

Skapad 2016-08-31 13:27 i Strömsskolan Lilla Edet
Från början fanns inga hav, inget land, inga skogar eller öknar. Jorden var ett glödande klot som sakta svalnade men hela jorden har ännu inte svalnat helt. Hur har jorden förändrats under sin livstid.
Grundskola 4 Geografi

Vi lär oss om: ”Big Bang”, Hur jordytan förändrats under sin livstid Hur jordskorpan är uppdelad i stora plattor, med sprickor emellan Vad som kan hända när plattorna rör sig Hur haven bildades

Innehåll

Vår jord

Jorden var ett glödande klot som sakta svalnade, hav och kontinenter bildades.

Arbetsområde: Vår jord

Vi kommer att läsa om jordens inre uppbyggnad, plattektonik, jordbävningar, vulkanutbrott samt andra naturkrafter som påverkar jordytan.
Vi ska dessutom läsa om hur naturen har påverkats av människan.
Vi ska resonera om jordens framtid.
Vi ska lära oss adekvata geografiska begrepp.

Undervisning:

Vi kommer att läsa faktatexter, se film samt föra dikussioner i helklass och i grupp.
Vi kommer att samla geografiska begrepp som vi kan använda oss av i våra diskussioner.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Det här ska du kunna

Konkreta mål:

Du ska kunna:
- beskriva jordens inre uppbyggnad.
- förklara vad plattektonik är.
- förklara hur jordbävningar och vulkanutbrott uppstår.
- ge exempel på hur andra naturkrafter påverkar jordytan.
- förklara skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.
- föra ett resonemang om hur människan kan påverka jordens framtid.
- adekvata geografiska begrepp.

 

Undervisning:

Vi kommer att läsa faktatexter, se film samt föra diskussioner i helklass och i grupp.
Vi kommer att samla geografiska begrepp som vi kan använda oss av i våra diskussioner.

 

bedömning

Jag kommer att bedöma:
- din förmåga att förklara olika processer som påverkar jordytan.
- din förmåga att kunna beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap.
- din förmåga att resonera kring hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön.
- din förmåga att förstå och använda geografiska begrepp.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: