Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årskurs 1

Skapad 2016-08-31 13:29 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Undervisningen i de naturorienterade ämnena ska syfta till att utveckla kunskaper samt skapa nyfikenhet och intresse för att veta mer om sig själva, naturen och sin omvärld. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. (Lgr11, s.111)

Innehåll

Arbetsområde:

Året runt

 • Varför har vi årstider?
 • Vilka månader tillhör årstiderna?
 • Årstidernas kännetecken. 
 • Djur och växters anpassning till årstiderna. 
 • Följa ett träd

Fast eller flytande

 • Undersöka fasta och flytande ämnen
 • Kunna göra en hypotes
 • Utföra enkla experiment

Balansera och väga

 • Arbeta med begreppen balans, jämvikt och tyngd
 • Kunna göra en hypotes
 • Utföra enkla experiment

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Grupparbete och enskilt arbete, både inne och ute. 
 • Samtala och diskutera
 • Se faktafilm
 • Läsa faktatexter
 • Läsa skönlitterärt
 • Sjunga sånger
 • Undersökningar
 • Fältstudier och observationer

Matriser

NO
NO årskurs 1

Året runt

 • NO  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3   Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Påväg att uppnå
Uppnått
Jag kan namnen på våra fyra årstider.
Jag vet vad som händer i naturen under de fyra årstiderna.
Jag vet hur något djur och någon växt anpassar sig till de olika årstiderna.

Fast eller flytande

 • NO  1-3   Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3   Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Påväg att uppnå
Uppnått
Jag kan beskriva och jämföra likheter och skillnader i ett materials egenskaper.
Jag kan sortera olika material.
Jag kan göra en hypotes
Jag kan utföra ett experiment

Balansera och väga

 • NO  1-3   Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3   Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Påväg att uppnå
Uppnått
Jag vet vad tyngd påverkar jämvikt och balans
Jag vet vad tyngdkraft är för något
Jag kan göra en hypotes
Jag kan utföra enkla experiment och undersökningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: