Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna: Islam, Hinduism, Buddhism

Skapad 2016-08-31 13:30 i Torpskolan Lerum
Ett arbetsområde kring religionerna islam, hinduism och buddhism. Arbetet innehåller ett fördjupningsarbete som också kan bedömas i svenska.
Grundskola 8 Svenska Religionskunskap
Du lever i ett samhälle, som är präglat av mångfald, och då är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Genom undervisningen kommer du få utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Du ska bli uppmärksammad på hur människor med olika religiös bakgrund lever med och uttrycker sin religion och tro. Det kan vara viktigt för ens identitet.

Innehåll

Vad ska vi läsa?

Vi repeterar judendom och kristendom som vi läste under vt i år 7. Sedan går vi vidare och undersöker och lär oss mer om islam, hinduism, och buddhism. Då har du fått kunskaper om de stora världsreligionerna. 

 

Undervisning:

Vi inleder med islam för att sedan gå vidare till hinduism och buddhism. Undervisningen kommer varvas mellan helklass, pararbete och enskilt. Du kommer få:

 • lyssna till genomgångar, se filmer och arbeta med olika slags övningar
 • arbeta med ord och begrepp, viktiga personer samt riter och ceremonier inom religionerna
 • göra ett fördjupningsarbete kring livsfrågor som diskuteras i ett muntligt samtal.
 • i samma fördjupningsarbete ska du också förbereda dig för att kunna göra jämförelser
 • träna dig i att söka information och att vara källkritisk

 

Vi arbetar med detta under veckorna 34- 45, och de läromedel vi använder oss av är "Digilär" och läroboken SOS religion.Vi betar av en religion i taget, för att sedan fördjupa oss genom att göra jämförelser mellan religionerna, undersöka hur ens identitet påverkas av religionen, samt hur religionen påverkar det samhället. 

 

Fördjupningsuppgift:

Du kommer få göra ett muntligt "Halv åtta hos mig" som ska spelas in i en slags podversion. Du kommer tilldelas någon av religionerna och vid "middagsbjudningen" kommer du tillsammans med två andra samtala om vilken mat ni bjuder på, samt förklara varför. Utöver detta så ska ni också samtala om en större livsfråga, samt kunna göra jämförelser. Mer tydliga instruktioner kommer längre fram kring fördjupningsarbetet, och en instruktion kommer tilldelas antingen i Uppgiftsfunktionen här i planeringen eller i bloggen under SO-flik. 

 

Bedömning

Du kommer få visa din kunskap genom olika arbetsuppgifter såväl muntliga som skriftliga under lektionstid, förhör/prov, samt genom fördjupningsarbetet.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Re Sv
Världsreligioner

E
C
A
Re: Fakta
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Re: Jämförelser
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eeleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Re: Religion och samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Re: Livsfrågor och identitet
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. .
Re: Källor och källkritik
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sv: Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Sv: Källor och källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då utvecklade och välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: