Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Band och bandgrind

Skapad 2016-08-31 13:39 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 5 Slöjd
I början av höstterminen kommer vi att arbeta med band, vad man haft band till traditionellt, vad man har band till nu och hur man gör band på en bandgrind. Du kommer att få tillverka en egen bandgrind som du sedan får väva ett eller flera band på, efter egen design och materialval. Genom detta projekt kommer du att utveckla kunskaper om material, materialkombinationer, hantverkstekniker och traditioner. Du kommer att få inspiration från band från olika delar av Sverige och de samiska delarna av Sverige. Genom att arbeta med band få du möjlighet att bli bättre på att utveckla olika skisstekniker .

Innehåll

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

- tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Begrepp

glasspinnar, bok, list, rundstav,

japansåg, såga,

pelarborrmaskin, borr, borra, limma, plugga

varpa, garn, skyttel, väva, avslutningar

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi börja med en hel lektion där vi vi tittar på band och bandgrindar och går igenom hur man kan skissa på olika sätt. Du kommer att få lära dig om olika textila material, hur man gör dem, vilka egenskaper de har och hur de påverkar miljön.

Samtidigt som du arbetar med detta kommer du att få lära dig om olika hantverkstekniker, redskap och verktyg.

Du kommer att få dokumentera ditt arbete från början till slut på Unikum genom att skriva, fotografera och skissa.

Vi kommer att avsluta arbetsområdet “Väva band i egen bandgrind” med en utställning där du får möjlighet att berätta om din bandgrind och dina band.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

- du kan presentera dina idéer till slöjdarbete och bidra med olika förslag.

- du kan använda olika tekniker, redskap och verktyg när du gör nya slöjdarbeten

- du kan visa att du känner till olika textila materials miljöpåverkan

- du kan motivera dina val, varför du tycker att det blev bra eller vad du kunde gjort på ett annat sätt.

- När lärarna lyssnar på dig, ser hur du arbetar, tittar på det du gjort och det du beskriver på Unikum, kommer du att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: