Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solen, jorden och månen

Skapad 2016-08-31 13:41 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)
I arbetet med Solen, Jorden och Månen tar eleverna del av fakta om Solen, Jorden och Månen. Eleverna tittar på spännande och lärorika filmer, läser faktatexter, arbetar med strategier för att ta ut och ordna fakta samt ges utrymme att skriva egna faktatexter inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Solen, jorden och månen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Solen, månen och jorden
.Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
Eleven kan, på ett enkelt sätt och med stöd av läraren, beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven kan, på ett enkelt sätt och med visst stöd av läraren, beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig till i förhållande till varandra.
Skriva för hand med ett ämnesspecifikt språk
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Eleven kan, med stöd av läraren, skriva enkla faktatexter med läslig handstil. Texterna innehåller några grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Eleven kan, med visst stöd av läraren, skriva enkla faktatexter med läslig handstil. Texterna innehåller några grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Eleven kan, på egen hand, skriva enkla faktatexter med läslig handstil. Texterna innehåller flera grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Text och bild
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
Eleven kan kombinera text och bild.
Eleven kan kombinera text och bild på ett sätt som förstärker innehållet i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: