Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Papper och penna

Skapad 2016-08-31 13:52 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 4 – 5 Teknik
Innan pennan utvecklades använde människan olika former av mer eller mindre vassa och hårda ritverktyg för att göra inristningar i underlag som trä, sten, ben, lera eller vaxtavlor. Så småningom ville man kunna spara tecknen och skicka dem till varandra. Pennan använde man istället med färgad vätska, vilket betyder att de som skrev kunde använda helt andra underlag och material att skriva på, som till exempel papyrus och pergament.

Innehåll

Varför ska vi lära oss om pennor och papper?

Tekniska lösningar har i alla tider varit viktiga för människan och för samhällens utveckling. Ofta har drivkraften varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Vi behöver alla kunna en hel del om teknik för samtala om t.ex. hur vårat samhälle ska fungera idag och i framtiden. För att förstå hur teknik påverkar människor, samhällen och miljö behöver den göras synlig och begriplig. När vi kan begrepp och modeller som hör till teknik är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. hur man gjorde förr när man ville skicka hemliga meddelanden till varandra eller när vi pratar om vad som drivit på utvecklingen från papyrus till surfplatta.

 

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

·       vad som menas med ett chiffer och sigill

·       utvecklingen från papyrus till datorer och surfplattor

·       hur en kulspetspenna är uppbyggd och fungerar

 

Viktiga begrepp: chiffer, sigill, papyrus, skrivmaskin, lack, stämpel, romerska siffror.

 

Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att:

·       läsa faktatexter om teknik med papper och penna

·       svara på frågor där vi arbetar vi enskilt, i par och i grupp

·       titta på filmklipp

·       plocka isär en kulspetspenna och dokumentera vilka delar den består av

·       skriva en text som beskriver hur delarna i en bläckpenna samverkar

·       samtala om hur man gjorde förr när man ville skicka hemliga meddelanden till varandra eller när vi pratar om vad som drivit på utvecklingen från papyrus till surfplatta

 

Elevinflytande

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexter och använder och förstår begreppen som vi arbetar med.

Du hanterar utrustning med respekt och är noggrann då du dokumenterar.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

·       förklara vad som gör att olika delar i en konstruktion samverkar

·       läsa ett chiffer och göra en egen chiffermaskin

·       berätta hur man förr skickade hemliga meddelanden

·       redogöra muntligt för någon drivkraft som ligger bakom utvecklingen av olika pennor och papper

·       förklara vilka egenskaper som olika typer av papper kan ha och varför dessa är bra

 

Förmågor som vi tränar på är:

·       identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

·       identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

·       använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

·       värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

·       analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

 

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/kommunikation-och-media/papper-och-penna/

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Papper och penna

Bra
Bättre
Beskriva
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur tillverkning av papper går till
Du kan på ett relativt välutvecklat sätt beskriva hur tillverkning av papper går till. Du nämner någon eller några egenskaper
Flyt i arbetet
Du kan till viss del få arbetet att fortskrida. Du behöver hjälp med nästa steg innan du kommer vidare
Du kan få arbetet att forlöpa och behöver bara hjälp i struktur och igångsättning
Dokumentera
Du kan dokumentera ditt arbete på ett enkelt sätt och gör en enkel skiss av kulspetspennan och dess olika delar
Du kan dokumentera ditt arbete relativt väl och gör en relativt välutvecklat skiss av kulspetspennan där något mått och något begrepp finns med
Analysera
Du kan till viss del förklara vad ett enkelt tekniskt system löser för problem och ge ett exempel på vad som ännu finns kvar att lösa
Du kan relativt väl förklara vad ett enkelt tekniskt system löser för problem och ge fler än ett exempel på vad som ännu finns kvar att lösa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: