Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Logotype

Skapad 2016-08-31 14:00 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Grafisk kommunikation
I det här arbetsområdet så får du lära dig att komma på idéer och skissa på logotyper som du sedan får rita i ett grafiskt program.

Uppgifter

 • Min logotype

 • Tre logotyper i min vardag

 • Idéskiss på min logotype

 • Logotype omöjlig produkt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Processen kring idéskapande.
  Gra  -
 • Typografins betydelse. Typsnittsklassificering, typografiska regler och korrekturläsning med korrekturtecken. Skriftspråkens historia.
  Gra  -
 • Layoutens betydelse. Komposition av ytor, symmetriskt och asymmetriskt layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Gestaltpsykologi i teori och praktik.
  Gra  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör översiktligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven översiktligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig.
  Gra  E
 • Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder i samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program. Eleven för ett enkelt resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
  Gra  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: