Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati / Lagar och regler åk 4-5 ht- 16

Skapad 2016-08-31 14:18 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap Samhällskunskap Svenska

Vad är demokrati ? Vem bestämmer i Sverige / kommunen / skolan ? Hur kan man visa vad man tycker ? 

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du skall kunna förklara:

  - vad som skiljer en demokrati och en diktatur
  - hur demokratiska beslut fattas                                                           
 -  hur ett klassråd och ett elevråd  fungerar.  
 -  varför vi har lagar och regler
-   vad Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen är                                                                                                            
 -  dessa begrepp:  FN, demokrati, diktatur, diskriminering, rättighet, skyldighet, representant, argument, regler, oskrivna regler, lagar, samvete

Du skall även kunna beskriva några olika sätt för hur man kan visa vad man tycker  samt  kunna uttrycka och argumentera för en egen åsikt  i olika samtal samt även ge ex på hur man kan visa respekt och hjälpa andra människor.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Din förmåga att:                               
 - delta i samtal och uttrycka en åsikt                                                
- lyssna och respektera andras åsikter
- förklara de ord och begrepp som nämns målen

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att :

- få läsa och lyssna till olika berättelser kring livsfrågor, t ex rättvisa, rätt och fel
- delta i genomgångar och resonemang kring ord och begrepp.                                  

 - arbeta i grupper med olika frågeställningar kring demokrati mm                                                            
- få öva att uttrycka dina åsikter i bl a klassrådet och andra samtal

Arbetet kommer att pågå v 35-39

Matriser

Re Sv Sh
Demokrati åk 4-5 ht- 14

Jag kan detta till viss del
Jag har godtagbara kunskaper om detta
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta
Kunskaper
Du känner till vad en demokrati är, du känner till hur beslut tas i en demokrati fattas och du känner till hur Sverige styrs.
Förståelse
Du visar förståelse för hur en demokrati fungerar och kan förklara vilka rättigheter och skyldigheter som finns i en demokrati.
Reflektera / resonera
Du kan fundera över och tycka till om viktiga beslut i skolan och i vårt samhälle.
Ta ansvar / visa din åsikt
Du deltar i samtal och Du visar på olika sätt hur man kan göra för att respektera och hjälpa andra människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: