Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2016-08-31 14:31 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F – 1
• Kunna dela in historien i olika tidsperioder, stenålder, bronsålder osv. • Känna till begreppen vikingaskepp, runskrift och runstenar. • Känna till hur människor levde under järnålder-vikingatiden. • Kunna berätta om vikingar resor och upptäckter • Kunna berätta om samhällsgrupper under vikingatiden • Kunna berätta om staden Birka. • Känna till att Sverige börjar bli en sammanhållen nation under medeltiden • Känna till att kyrkan hade stor makt • Beskriva livet på landet i kyrkan och socken • Kunna berätta om livet i kloster, heliga Birgitta. Hennes föräldrar är begravda i Uppsala domkyrka hon även avbildad där. • Känna till varför det grundas många städer under medeltiden. Ha förståelse för hur det kunde se ut i medeltida stad och hur staden styrdes.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel

och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer

kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

   Mål/förmåga

 • Kunna dela in historien i olika tidsperioder, stenålder, bronsålder osv.
 • Känna till begreppen vikingaskepp, runskrift och runstenar.
 • Känna till hur människor levde under järnålder-vikingatiden.
 • Kunna berätta om vikingar resor och upptäckter
 • Kunna berätta om samhällsgrupper under vikingatiden
 • Kunna berätta om staden Birka.
 • Känna till att Sverige börjar bli en sammanhållen nation under medeltiden
 • Känna till att kyrkan hade stor makt
 • Beskriva livet på landet i kyrkan och socken
 • Kunna berätta om livet i kloster, heliga Birgitta. Hennes föräldrar är begravda i Uppsala domkyrka hon även avbildad där.
 • Känna till varför det grundas många städer under medeltiden. Ha förståelse för hur det kunde se ut i medeltida stad och hur staden styrdes.

när:

 1. 39

v.40

v.41

v.42

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: