Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BIOLOGI

Skapad 2016-08-31 14:36 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F – 1

Innehåll

Biologi planering åk 4

Ansvarig: Mayyadah Alsaeedi

 

 Mål/förmågor

Eleven ska utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Eleven ska utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

När du arbetat med det här kapitlet ska du

 förklara vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog

 berätta hur löv och döda djur bryts ner

 namnge några träd, bär och svampar

 ge exempel på näringskedjor i skogen

 namnge några rovdjur och bytesdjur

 berätta vad människan använder skogen till

 förklara vad som menas med allemansrätten

 

Centralt innehåll

Natur och samhälle

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Biologin och världsbilden

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Biologins metoder och arbetssätt

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

 läsa olika texter

 arbeta i aktivitetsboken

 skriftlig dokumentation i begreppshäftet

 film

När

v 35- film om skogar och träd

v 36- kretslopp, nedbrytare, näringskedja, fotosyntes

v 37- kretslopp, nedbrytare, näringskedja, fotosyntes

v  38

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: