Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer i naturen på vintern?

Skapad 2016-08-31 15:29 i Uppsävjaskolan Uppsala
Under några veckor kommer vi att arbeta med: Solens inverkan på miljöfaktorerna ljus och värme Temperaturens inverkan på naturen Vattnets faser Djuren på vintern Sortering av fåglar utifrån flyttfågel/stannfågel jämfört med sortering utifrån evolutionärt släktskap Näringskedjor
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Du kommer att skriva en faktatext. Du kommer att titta på film om djur och växter. Rita och måla olika djur. Skriva en berättelse om vintern. Arbeta med No-boken (PULS)

Innehåll

Mål

Att känna till årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstiderna.
Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Bedömning

När du har avslutat arbetsområdet skall du kunna:
årets månader och årstider
mäta temperatur
några flytt/stann-fåglar
känna igen några djurspår i snön 
beskriva vad en näringskeja är

Kopplingar till läroplan

  • NO   3
    Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  • NO   3
    I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  • NO   3
    Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser

NO
Vad händer i naturen på vintern?

Nivå 1
Nivå 2
Livscykler
Djur och växter
Du kan beskriva något djurs anpassning inför vintern.
Du kan beskriva olika djurs anpassningar efter årtidsväxlingarna.
Näringskedja
Fåglar, djur och växter
Du kan namnge några djur och växter. Du kan även sortera dem efter olika egenskaper.
Du kan även beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Årstidsväxlingar
Årets månader och årstider
Du kan årets årstider och kan namnge årets månader.
Du kan även i vilken följd årets månader och årstider kommer.

NO
Vad händer i naturen på vintern?

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: