Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings Red The Media

Skapad 2016-08-31 15:50 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Wings red - The Media -
Grundskola 8 Engelska
Section 1 handlar om media och vi kommer att läsa texter om dagstidningar, veckotidningar och TV-program i den engelskspråkiga delen av världen. Vi kommer även att diskutera och läsa om reklam och hur det påverkar oss.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 Gemensamt i klassen kommer vi att lyssna på texter, läsa texter, göra hörövningar och diskutera olika teman inom ämnesområdet

I grammatiken går vi igenom och tränar på följande moment:
- pågågende och enkel form i presens.
- Komparation av adjektiv
- Preposition + ingform

 Ni kommer också att få läsa autentiska nyhetsartiklar och titta på engelsktalande nyhetsinslag för att träna er förmåga att förstå engelska i både tal och skrift. Vissa gör vi gemensamt men ni kommer också att få välja själva och söka på internet.

Under arbetsområdet kommer vi också att ha ett ämnesövergripande projekt, där ni kommer att få skriva manus till ett nyhetsprogram som ni sedan filmar.

Det finns stort utrymme att välja texter och uppgifter på egen hand. I workbook kan du träna ytterligare på de olika förmågorna och uppgifterna är uppdelade enligt följande: words and phrases, reading, speaking, writing, listening.

Ni får läxa vid behov.

 

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • visar förståelse av de texter ni läser och de hörövningar vi gör
 • skriver texter
 • deltar muntligt i diskussioner och frågor kring olika texter och nyhetsartiklar

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov där följande delar kommer att ingå:
Läsförståelse, hörförståelse, ordkunskap, grammatik och fri skrivuppgift.

Uppgifter

 • A news article

 • Lektionsuppgift News on the Internet

 • A news article

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Ej uppnått kunskapskrav
E
C
A
Förstå tal
,
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Förstå text
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
redogöra och diskutera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
formulera sig i skrift
.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: