Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och tala åk 3 HT-16

Skapad 2016-08-31 15:58 i Västerholm Grundskolor
Arbetet kommer fokusera på att läsa och samtala kring olika texter. Vi kommer att arbeta med berättande texter, faktatexter, beskrivande texter och instruerande texter. Vi kommer även använda oss utav lässtrategier.
Grundskola 3 Svenska

I svenska skall vi läsa, skriva och prata med varandra.

Innehåll

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Kunskapskrav

Undervisning

Matriser

Sv
Matris i svenska åk 3

Svenska

Ny nivå

Läsa

Ny nivå
Läsning
Du läser ålderstypiska böcker med visst flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med gott flyt.
Du läser olika typer av skönlitterära böcker med mycket gott flyt.
Återberätta läsning
Du kan på ett enkelt sätt berätta om det du läst.
Du gör enkla sammanfattningar av det du läst.
Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst.
Du gör utvecklade sammanfattningar och reflektioner kring det du läst.
Läsförståelse
Du läser ålderstypiska texter och förstår det som som återges direkt i texten.
Du läser ålderstypiska texter och kan läsa mellan raderna, dra enkla slutsatser av det du läst.
Du läser ålderstypiska texter och kan dra enkla slutsatser av och tolka det du läst.
Du läser olika slags texter och kan dra slutsatser av och tolka det du läst.

Ny nivå
Tala, lyssna och samtala
Du gör muntliga framställningar med viss struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Att kunna ta och ge muntliga instruktioner. Att kunna tala, diskutera och redovisa i mindre grupp. Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter.
Samtal vid lösande av uppgifter i grupp. Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.
Ta eget initiativ till att göra sig delaktig i alla ovan angivna uppgifter. Du kan vill, och vågar uttrycka dig muntligt. Du förklarar vad du menar, och ställer frågor som för samtalet framåt. Du framför egna åsikter på ett bra sätt.

Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: