Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 - Läsresan och Diamantjakten

Skapad 2016-08-31 16:01 i Uppsävjaskolan Uppsala
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska
När det gäller läsningen fortsätter vi att följa Asta, Bea och Cesar som skickar ut en nalle i världen. Vad de inte vet är att Beas mamma gömt en diamantring i nallen. Vi får i berättelsen följa med på Nalles spännande äventyr och barnens försök att få tillbaka nallen och mormors diamantring. I Läsresan kommer vi att läsa olika texttyper t ex berättande, beskrivande och instruerande texter. Vi kommer också att jobba med ordförståelse, grammatik och att skriva olika slags texter.

Innehåll

 

Detta kommer undervisningen bl.a. att innehålla:

 • läsa läsläxan i boken "Diamantjakten"
 • läsa i grupp
 • lyssna på högläsning
 • arbete med läsförståelse 
 • arbete med stavning
 • arbete med vokaler och konsonanter
 • arbete med textanalys
 • arbete med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb

 

Konkreta mål

Läsa

 • läsa bekanta och elevnära texter med flyt
 • rätta dig själv vid läsning
 • koppla det lästa till egna erfarenheter
 • läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser (t.ex. spricka, skvätta, skrika, mönster, knastra)
 • uppfatta den s.k. röda tråden (början, mitten och slut)

 Skriva

 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva med stor bokstav, punkt och frågetecken
 • göra mellanrum mellan orden
 • skriva läsligt för hand
 • skriva bokstäverna på rätt sätt (i förhållande till varandra och raden)
 • skriva texter med enkel handling (början, mitten och slut) - planera sitt skrivande med hjälp av en tankekarta
 • skriva olika texter (t.ex. faktatext, berättandetext, brev)
 • bearbeta texter på ett enkelt sätt utifrån respons

 Tala

 • lyssna på andra
 • berätta i grupp
 • förklara så att andra förstår
 • tala om vad du tycker och tänker
 • sammanfatta
 • ta muntliga instruktioner

 

Bedömning - så här visar du vad du har lärt dig:

Visa att du har läsförståelse när du läser högt genom att rätta dig själv, kan svara på frågor och återberätta. Skriva texter där bland annat röd tråd och skiljetecken finns med. Kunna stava vanlig förekommande ord.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: