Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel

Skapad 2016-08-31 16:08 i Tunabergsskolan Uppsala
Ensemblespel
Grundskola 6 – 9 Musik
Ensemblespel i klass och i grupper. I år 6 arbetar vi med grunderna inom ensemblespel såsom trummor, elbas, gitarr, keyboard och sång. I år 7 till 9 byggs kunskaperna på i form av svårare trumkomp, basgångar och fler ackord. Vi bekantar oss med olika genrer.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla:

Undervisningens innehåll:

Du kommer att träna ackordspel på gitarr eller piano.
Du kommer att att lära dig nya ackord, melodi- och basslingor och träna trumkomp.
Du kommer att jobba enskilt, i grupp och i helklass med att lära in nya låtar.Bedömning:

I bedömning av detta arbetsområde ligger fokus på instrumentspel:
- Din utveckling på det/de instrument du väljer och hur du bidrar gruppens musikaliska arbete när ni spelar i band. 
- Även din förmåga att lyssna och ge omdömen om ditt eget musicerande och gruppens musikaliska resultat är en del av bedömingen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
MUSIK Lgr11

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT…

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
MUSICERA
SPELA
 • Mu
Spelar i enkla former. Anpassar sitt spel till helheten utifrån tydliga instruktioner.
Spelar med visst flyt och kan till viss del följa rytm och takt i olika former av gruppmusicerande. Anpassar till viss del sitt spel till helheten.
Spelar med flyt och kan följa rytm och takt i olika former av gruppmusicerande. Anpassar sitt spel till helheten.
Spelar med gott flyt och kan följa rytm och takt .Spelar med passande karaktär i olika former av gruppmusicerande. Anpassar sitt spel till helheten och utifrån situationen.
Bidrar till ett musikaliskt uttryck utifrån tydliga instruktioner.
Bidrar till ett musikaliskt uttryck.
Bidrar till ett delvis personligt musikaliskt uttryck (sätter personlig prägel).
Bidrar till ett personligt musikaliskt uttryck, (sätter personlig prägel).
Lyssna och ge omdöme (t.ex. i musicerande med andra)
Lyssnar och ger med handledning omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger utvecklade omdömen genom att t.ex. kommer med enkla förslag som leder till till utveckling av musicerandet.
Lyssnar och ger väl utvecklade omdömen genom att t.ex. kommer med förslag som leder till utveckling av musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: