Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hav och sjö

Skapad 2016-08-31 18:04 i Ekenäs skolan Stenungsund
Allt liv startade en gång i vattnet. I våra sjöar och hav myllrar det fortfarande av liv. I det här arbetsområdet ska vi lära oss skillnaden mellan hav och sjö. Vilka växter och djur som finns i och kring sjö och hav
Grundskola 1 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Tidsperiod

8 veckor på höstterminen

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Vi kommer att träna på följande förmågor:

 • Kommunikativ förmåga
 • Begreppslig förmåga
 • Förmågan att hantera information
 • Metakognitiv förmåga, dvs hur vi lär oss.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Vi kommer att lära oss om:

 

 • växter och djur som förekommer i sjö och hav
 • vattnets kretslopp
 • havet utifrån skönlitteratur och fakta böcker

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kunskapskrav och bedömning

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Vi kommer att bedöma:

 • att du känner till och kan namnge några växter och djur som lever  i sjön och havet
 • att du känner till kretsloppet

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • gå ut i naturen
 • göra enkla experiment med vatten
 • måla,teckna,sjunga, dramatisera och leka lekar
 • se på faktafilmer och läsa i olika böcker
 • läsa texter gemensamt
 • skriva faktatexter

 

 

Elevens ansvar och inflytande

Du ska ta ansvar över och har inflytande över:

 • att dina uppgifter blir gjorda på den tid du har till ditt förfogande.
 • att samarbetet fungerar vid arbete.
 • du får välja ett valfritt djur eller växt som lever i eller vid vatten. Ta reda på fakta och välj på vilket sätt som du vill redovisa på.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: