Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi HT 2018 Människokroppen

Skapad 2016-08-31 18:48 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Planering för området cellen och kroppens organsystem
Grundskola 8 Biologi
Varför andas vi? Varför behöver vi äta och dricka? Vi lär oss om cellen, andning, blod och blodomlopp, matspjälkning, immunförsvar, huden och rörelseorganen.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

Cellens olika delar och dess funktioner.
Förklara hur människans andningssystem fungerar samt var gasutbytet sker.
Hur stora och lilla blodomloppet fungerar samt blodets sammansättning.
Förklara immunförsvaret.
Förklara hur matspjälkningen går till.
Varför det är viktigt att ha en god kosthållning.
Förklara hur huden är uppbyggd.
Hur rörelseorganen fungerar.
Varför det är viktigt att ha en god kondition och en bra hälsa.

Litteratur

Det material som ni förväntas läsa kommer att finnas på unikum

Preliminär planering, undervisning och tidsram

V 41-46

Cellens delar och funktion, inkl läxförhör.

Andningsorganen, inkl öppen laboration om vad som påverkar din puls
Matspjälkningsorganen, examination skissfilmspresentation
Blodomloppet
Blodets rening och immunförsvaret
Huden, musklerna och skelettet

Hur du på ett bra sätt tar hand om din kropp.

Examinationer:

V 41-42
Läxförhör cellen, vävnad och organ

V 43
Skissfilm om matspjälkningen

V 45

Läxförhör om huden musklerna och skelettet.

V 46

Dissektion hjärtslag (frivilligt deltagande vid dissektion)

Laborationsrapport om hjärta och lungor

Prov om människokroppen

Bedömning

De förmågor jag bedömer är

 • Diskutera och ta ställning, hur väl du kan diskutera och föra ett resonemang samt hur väl du kan ta ställning för eller emot naturvetenskapliga argument.
 • Planera och undersöka, hur väl du kan planera en laboration samt genomföra och analysera resultatet.
 • Beskriva och förklara, hur väl du kan fundera och dra slutsatser.

Uppgifter

 • Organsystem och vad vi behöver äta

 • Celler, cellandning, vävnad och organ

 • Skelett, muskler och hud

 • NO: Skissfilm om Matspjälkningen

 • NO: Matspjälkningen

 • NO: Matspjälkningssystemet

 • NO: Skelett, Muskler och hud

 • NO: Blodomloppet

 • Text från biologiboken om människokroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
NO-matris Människokroppen

F
E
C
A
Använda begrepp, teorier och modeller
Eleven klarar ej att använda relevanta begrepp.
Eleven kan använda några av de begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa till viss del i rätt sammanhang.
Eleven kan förklara flera begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa oftast i rätt sammanhang.
Eleven använder och förklarar de relevanta begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa i rätt sammanhang.
Genomföra en laboration utifrån en planering
Eleven kan ej genomföra en laboratin.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Eleven kan genomföra en undersökning självständigt från början till slut. Eleven genomför undersökningen på ett systematiskt och noggrant sätt, så att resultaten blir tillförlitliga.
Formulerar egna frågeställningar samt jämföra resultatet med frågeställningarna och koppla till biologiska/kemiska/ fysikaliska modeller
Eleven klarar ej att formulera en frågeställning.
Eleven bidrar med idéer när elever och lärare formulerar en frågeställning tillsammans. Eleven använder endast en begränsad mängd av insamlad data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven bidrar med idéer när elever och lärare formulerar en frågeställning tillsammans. Eleven utnyttjar alla relevanta insamlade data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes och dra slutsatser som är i linje med insamlad data.
Eleven formulerar enkla frågeställningar som går att undersöka. Eleven utnyttjar alla relevanta insamlade data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten ifrån undersökningen med sin hypotes samt tolka sina data i förhållande till teorier och modeller.
Dokumentera en laboration
Eleven kan ej dokumentera en laboration/skriva en laborationsrapport
Eleven kan, med detaljerade instruktioner, presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven använder företrädesvis vardagligt språk för att presentera sin undersökning.
Eleven kan, med visst stöd av instruktioner presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp i presentationen av sin undersökning och vilka resultat som uppnåtts
Eleven kan presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven kan presentera undersökningen med naturvetenskaplig terminologi. Eleven kan anpassa sin presentation till den typ av information som ska kommuniceras.
Föra ett underbyggt resonemang samt skilja mellan fakta och värderingar
Eleven kan ej föra ett relevant resonemang.
Eleven använder relevant fakta som hör till frågan har få eller inga egna slutsatser. Eleven kan med stöd av kamrater eller lärare skilja på fakta och värderingar vid diskussioner och samtal.
Elevens resonemang är för det mesta logiskt och bygger på fakta. Eleven drar några egna slutsatser. Eleven kan med visst stöd skilja på fakta och värderingar vid diskussioner och samtal.
Elevens resonemang är logiskt och väl underbyggt vad gäller såväl fakta som egna slutsatser. Eleven skiljer på fakta och värderingar vid diskussioner och samtal.
Framföra och bemöta åsikter och argument
Eleven kan ej framföra sina egna åsikter eller ta ställning i frågor som rör människokroppen och i hälsofrågor.
Eleven framför någon åsikt och försöker bemöta argument i en diskussion med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument i diskussioner med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument med hjälp av sina faktakunskaper, med ytterligare fakta eller nya perspektiv, på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: