Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paddling/Vandring åk 7 ht 2016

Skapad 2016-08-31 19:05 i Östlyckeskolan Alingsås
En dag på och vid Playa Mjörn
Grundskola 7 Idrott och hälsa

Vara ute en halvdag, orka ha gott humör, vara rätt klädd och ha med rätt utrusning. Visa att du vet vad allemansrätten innebär och att du har ett säkerhetstänk vid aktiviteterna

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- vara ute i naturen en heldag
- vara rätt klädd med tanke på aktivitet och väder
- förstå allemansrätten

- att uppträda på ett sådant sätt att du inte utsätter dig själv eller andra för risker

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Konkretisering av mål

En heldag ute där du ska delta aktivt,  komma lämpligt klädd, ha med rätt utrustning, visa att du förstår allemansrätten och uppträder på ett säkert sätt.

Arbetssätt


- planera vad som skall tas med på utflykten
- visa att man förstått allemansrätten enligt principen "inte störa inte förstöra"

- en halvdag vid och på Playa Mjörn (halva klassen paddlar andra halvan promenerar byte av aktivitet på tillbakavägen)

Bedömning


Din kunskapsutveckling kommer bedömas utifrån och att dokumenteras i en bedömningsmatris för ämnet Idrott och hälsa.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Matriser

Idh
Friluftsliv

F
E
C
A
Planera och genomföra friluftsaktivitet
Har inte deltagit i skolans friluftsaktiviteter.
Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider.
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelser
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har mycket goda praktiska kunskaper friluftsliv och utevistelse som tillämpas väl i skolans friluftsaktiviteter.
Allemansrätten
Har inte visat några kunskaper om allemansrätten
Har vissa kunskaper om allemansrätten
Har kunskaper om allemansrätten och följer dem
Har mycket goda kunskaper om allemansrätten, ger tydliga exempel på vad allemansrätten innebär i olika situationer och följer den.
Säkerhet i samband med frilutsliv
Uppträder inte på ett säkert sätt.
Visar på god säkerhet genom att inte utsätta sig själv eller andra för fara.
Visar på god säkerhet genom att inte utsätta sig själv eller andra för fara.
Visar på god säkerhet genom att inte utsätta sig själv eller andra för fara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: