Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2016-08-31 19:29 i Östra skolan Falun
Romanprojekt "Den magiska dörren" - 9 kapitel med tydliga anvisningar, enligt Josef Sahlins lärarhandledning från josefsahlin.se
Grundskola 3 Svenska
I nio kapitel ska du få skapa en berättelse om en alldeles vanlig skola med alldeles vanliga elever, en magisk dörr och en okänd, "fantasy"-värld.

Innehåll

Arbetsområde: Den magiska dörren

I denna skrivuppgift kommer du att få skriva som en författare. Du kommer att få tydliga instruktioner för varje kapitel och hjälp med att använda ett språk som passar när du skriver en roman. 

I arbetet kommer du att få träna på att skriva olika typer av text och att använda olika skrivregler.

Syfte:

* Att träna på att läsa och följa en skriftlig instruktion

* Att läsa både sin egen och andras texter och förstå det man läser och kunna ge respons

* Att skriva en text där ord och bild samspelar med hjälp av digitalt verktyg

* Att anpassa språket efter innehållet och dess "röda tråd"

* Att bearbeta varje kapitel både själv och med hjälp av andra för att förändra och förbättra dess innehåll

* Att träna på att skriva tydliga meningar med skiljetecken, rätt meningsbyggnad och stavningsregler

Arbetssätt:

 • Skriva en roman i nio kapitel, med både text och bild
 • Följa de instruktioner som finns till varje kapitel
 • I samband med instruktionerna ska vi samtala om vad som är viktigt att tänka på när det gäller meningsbyggnad, skiljetecken och stavningsregler,
 • Ta emot respons på texten, och med hjälp av responsen förtydliga berättelsen

Vi kommer att titta på/bedöma:

 • Att du använder skiljetecken, rätt meningsbyggnad och stavningsregler
 • Att du skapar din text, med röd tråd i de olika kapitlen och tydlig inledning, handling och avslutning
 • Att du sätter ihop dina texter med passande bild
 • Att du kan berätta vad texten handlar om och kan ge respons på dina egna och andras texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: