Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2016-08-31 19:43 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Engelska
Storbritannien, USA, Kanada och Australien, det är några utav alla de länder där man talar engelska. Genom att spela upp pjäser, läsa dialoger, skriva egna texter och småböcker och mycket annat kommer du att få träna dig på detta språk.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- förstå talad och skriven engelska
- använda din engelska i samtal
- skriva enkla meddelanden och texter
- reflektera över hur det kan vara att leva i de delar av världen där engelska används

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå enkla samtal på engelska
- prata engelska om vardagliga situationer
- läsa, förstå och kunna sammanfatta enkla texter
- förstå och fullfölja instruktioner på engelska

- skriva enkla texter och meddelanden
- berätta om hur det kan vara att leva i de delar av världen där engelska används

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

- läsa och lyssna på texter samt översätta dem till svenska
- sjunga sånger
- träna dialoger, både färdiga och egenproducerade
- titta på engelska tv-program / filmer
- olika samtalsövningar

- skriva egna texter, meddelanden och "småböcker"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: