Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stövelknekt

Skapad 2016-08-31 19:58 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Den första fasta uppgiften i 4:an är att göra en stövelknekt. Eleverna får lära sig trädets väg från skogen till brädgården. Vi går igenom hur man ser trädets ålder genom att se på trädets årsringar. Eleverna får hyvla sin träbit med en putshyvel eller en rubank. Vi lär oss att rita en mall med hjälp av egen fantasi, rita av den och såga ut den med kontursåg. Därefter använder eleverna fil, filklämma och olika sandpapper. Vi kommer även att gå igenom hur man limmar och använder en skruvtving. Vi går igenom olika sätt att ytbehandla stövelknekten tex färglära hur man blandar olika färger för att få andra färger.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Du kommer att få arbeta med  flera olika arbeten och där provar på olika nya verktyg, tekniker och material. Du gör detta t ex genom att prova på att hyvla, fila, sandpappra, borra, limma, skruva, såga trä.

Mål

Du får möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • ta mer eget initiativ och ansvar.
 • använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt.
 • utarbeta en arbetsbeskrivning som du sedan följer
 • dokumentera och värdera ditt arbete.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • göra en utförlig arbetsbeskrivning som du sedan följer.
 • använda verktyg och maskiner på ett säkert sätt.
 • ta ansvar för, och göra klart ditt arbete.
 • utvärdera ditt arbete.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta med flera olika arbeten och där provar på olika nya verktyg, tekniker och material. Du gör detta t ex genom att prova på att hyvla, fila, sandpappra, limma, såga trä.

Bedömning

Här beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen sker.

Vad ska bedömas?

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • ta egna initiativ och driva arbeter framåt.
 • skapa och följa en arbetsbeskrivning.
 • hantera verktyg och maskiner.
 • dokumentera och värdera ditt arbete.

Hur ska det bedömas?

Vi kommer bedöma dig genom observationer under arbetets gång, samt det färdiga resultatet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Bedömningsmatirs för trä-metallslöjd år 4-5

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Idéutveckling och överväganden
Elevens kreativitet
Tar fram idéer med stöd av handledaren.
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer.
Kommer oftast med egna idéer, utvecklar tidigare idéer.
Kommer alltid med egna idéer och förslag. Vidarutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.
Idéutveckling och överväganden
Förmågan att ta eget ansvar och färdigställa sin planering
Gör planeringen tillsammans med handledaren.
Färdigställer planeringen men behöver hjälp med stöttande frågor.
Färdigställer med viss handledning planeringen.
Färdigställer alltid planeringen självständigt.
Framställning
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Behöver stöd för att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Framställning
Initiativförmåga, ansvar ambition och självständighet
Behöver mycket stöd i slöjdarbetet.
Tar ibland eget initiativ och ansvar. Visar visst engagemang i slöjdarbetet.
Tar eget initiativ och ansvar, visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar alltid eget initiativ och ansvar, är engagerad och drivande i slöjdarbetet.
Framställning
Verktygshantering, tekniker och metoder
Behöver mycket stöd att välja rätt verktyg, tekniker, metoder och i verktygshantering.
Kan ibland välja rätt verktyg, tekniker och metoder. Behöver stöd i verktygsanvändningen.
Kan oftast välja rätt verktyg tekniker och metoder. Klarar oftast verktygsanvändningen själv.
Väljer alltid rätt verktyg, tekniker och metoder. Använder verktygen på ett utmärkt sätt.
Värdering
Förmågan att dokumentera sitt arbete
Dokumenterar tillsammans med handledaren.
Dokumenterar till viss del sitt arbete.
Dokumenterar sitt arbete.
Dokumenterar sitt arbete på ett bra och tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: