Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pälsen

Skapad 2016-08-31 20:03 i Kristinedalskolan Stenungsund
Läsning och diskussion utifrån novellen "Pälsen" av Hjalmar Söderberg. Skrivuppgifter i form av berättande text och resonerande text.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad har kläder för betydelse för dig? I samhället? Efter att ha läst, tolkat och diskuterat novellen "Pälsen" av Hjalmar Söderberg ska du skriva en egen text där du resonerar om vad du tycker och tänker om detta. Du ska även skriva en fortsättning på novellens öppna slut. Vad tror du kommer hända med karaktärerna?

Innehåll

 

 

Uppgifter till texten

 

 1. Skriv en fortsättning på novellen. Exempel på vad du kan ha med i din historia: Vad händer efter julafton? Kommer doktor Henck att dö? Förstår Richardt och Ellen att Henck vet om deras otrohet?
 2. Skriv en text där du resonerar om vad kläder har för betydelse i samhället. Exempel på vad du kan skriva om: Måste man ha snygga märkeskläder för att bli accepterad av andra? Varför måste man ha uniform i vissa yrken? Vad har du för tankar om skoluniform? Resonera och motivera väl!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Pälsen

Bedömningsmatris

 • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9   De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
E
C
A
Att uttrycka sig i skrift.
Du visar även att du förstått novellen när du efter tolkning drar dina slutsatser och skriver en fortsättning på det öppna slutet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Att uttrycka sig i skrift.
I din resonerande text visar du även att du kan använda skrivregler, så som talstreck och styckeindelning.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: