Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3

Skapad 2016-08-31 20:40 i Vittinge skola F-3 Heby
Bild under läsåret 16/17
Grundskola 3 Bild
Vi möts av olika former av bilder varje dag. Vissa finns där för att underhålla och andra har skapats för att påverka oss. I bildämnet får du som elev möjlighet att utveckla olika bildförmågor som att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap/tankar. Du får också skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material genom att prova dig fram och experimentera.

Innehåll

Läroplansanknytning

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Dina mål

Dina mål är att:

 • utveckla kunskaper om hur bilder skapas
 • utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer
 • utveckla din kreativitet och ditt intresse för att skapa
 • få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår
 • kunna använda bilder för att kommunicera budskap.
 • använda både hantverkstekniker och moderna arbetssätt för att framställa bilder

Så ska du arbeta

För att nå målen ska du:

 • få undervisning i och diskutera olika bilder informativa, säljande, dokumentära, historiska och samtida bilder
 • arbeta ämnesintegrerat där bilder förmedlar text och budskap
 • framställa berättande bilder, teckning, måleri, modellering och konstruktion och använda lämpliga verktyg
 • fotografera och överföra bilder och film
 • öva på olika tekniker och material

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom:

 • ett aktivt deltagande, både i praktiska uppgifter och i diskussioner.
 • att själv framställa bilder/arbeten 
 • att visa på förmåga att använda olika tekniker
 • att färdigställa dina arbeten

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: