👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nätet läser och skriver hösten 2016

Skapad 2016-08-31 21:30 i Fageredsskolan Falkenberg
Vi utvecklar vår läsning och vårt skrivande med fokus på textsamtal och skriva kortare texter av olika slag.
Grundskola 4 – 5 Svenska
Vi utvecklar vår förmåga att läsa mellan raderna och dra slutsater i genomsam högläsning, textsamtal och enskilt arbete med att svara på läsförståelseuppgifter. Vi utvecklar vår förmåga att skriva olika typer av kortare texter, ofta med utgångspunkt från det vi arbetar med på historialektionerna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att: 
* formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
*
 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Bedömning - vad och hur

Läsning
Jag kommer bedöma din förmåga att visa:
*  hur du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar genom att använda lässtrategier,
*  hur du kan sammanfatta (...) olika texters innehåll och kommentera centrala delar,

* hur du tolkar och för resonemang kring texter
Skriva
Jag kommer bedöma din förmåga att visa:
*  hur du kan skriva olika slags texter med  innehåll, struktur samt språklig variation,
*
 hur du använder (...) grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet,

* hur du sammanställer information om ett ämne med beskrivningar, egna formuleringar och hur du använder ämnesspecifika ord och begrepp

* hur du utifrån respons kan bearbeta dina texter. 
Redovisa
* att du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter, 
* att du kan (...) förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning.

Jag bedömer dina förmågor när du läser, skriver, redovisar och lyssnar i klassrummet i de aktiviteter vi genomför under lektionstid. Jag bedömer också när jag läser dina arbetsuppgifter och texter och vi diskuterar kring dina arbetsuppgifter och övriga texter.  

Undervisning och arbetsformer

Du ska få arbeta med följande enskilt, i grupp och i par:

LÄSA

* att läsa olika typer av texter högt och tyst; korta berättande texter, böcker (skönlitteratur) och faktatexter där du övar ditt läsflyt på olika sätt,

* läsa och förstå muntliga och skriftliga instruktioner, 

* utveckla din läsförståelse och dina lässtrategier till exempel med att använda läsfixarna och prata om texter i textsamtal där du övar dig i att läsa mellan raderna och förstå budskap/dra slutsatser,

* Beskriva hur du tänker/tolkar det som står i texter och budskap,

* förklara vad som händer och varför muntligt och/eller skriftligt, 

SKRIVA

* sammanfatta texter du har läst och skriva ner det viktigaste med egna ord och/ eller redovisa muntligt,

* skriva ner dina tankar om en text i en läslogg,

* tankekartor för att minnas, lära sig och/eller planera en text 

* skriva olika texter, faktatexter med historiskt innehåll, artikel och någon längre berättande text,

* utveckla dina texter, både berättelser och faktatexter/sammanfattningar genom att till exempel variera dina ord och meningsbörjor, 

* skriva texter där du använder skiljetecken på rätt sätt, stavar rätt och delar in i stycken, för hand och på dator/ipad

* arbeta med alfabetisk ordning, förkortningar och använda ordlista

* stavning, med fokus på dubbelteckning,

Vi kommer att variera arbetet mellan att läsa, skriva, lyssna, arbeta i övningsböcker och öva digitalt (i datorprogram och olika hemsidor) samt leka en och annan lek. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6