Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2016-08-31 21:54 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 5 NO (år 1-3) Biologi

Har du varit i fjällen någon gång? Vandrat på blommande hedar en sommar eller åkt ner för en backe i full fart på skidor en vinter? När man kommer upp till fjällen långt bort från trafik och hus är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser där man kan uppleva det, och därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla det vildmark är inte helt rätt. Människan har levt och använt naturen i fjällen under lång tid. Men på grund av det hårda klimatet har det aldrig blivit så många människor som levt där. Nu ska du få veta mer om hur djur och växter klarar det tuffa livet på fjället.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* kunna ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.

* kunna förklara vad som menas med växtzoner.

* kunna förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.

* kunna berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO

* titta på filmer och powerpoint presentation

* arbeta med fördjupningsfrågor enskilt och i grupp

Så här visar jag att jag kan

* genom muntliga diskussioner om ämnet

* genom att lösa uppgifter 

* genom diagnos på området

 

 

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

Matriser

NO Bi
Biologi - Fjällen

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Näringskedja
Jag kan ge exempel på en näringskedja i fjällen.
Jag kan förklara och ge exempel på flera näringskedjor i fjällen som bildar en näringsväv.
Jag kan förklara och ge exempel på flera näringskedjor i fjällen som bildar en näringsväv samt förstår och förklara begreppen producent, konsument och toppkonsument
Artkunskap
Jag kan ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen.
Jag kan ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen respektive Alperna.
Jag kan ge flera exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen respektive Alperna
Växters och djurs anpassning
Jag kan ge exempel på en anpassning som djur eller växter har i fjällen.
Jag kan beskriva och ge exempel på anpassningar som djur och växter har i fjällen.
Jag kan beskriva och ge exempel på flera anpassningar som djur och växter har i fjällen
Växtzon
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället och beskriva vad som är typiskt för de olika växtzonerna.
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället och resonera vad som är typiskt för de olika växtzonerna
Människans påverkan
Jag kan ge ett exempel på hur människan påverkar fjällens natur.
Jag kan ge flera exempel på hur människan påverkar fjällens natur och jag kan resonerar enkelt om konsekvenserna.
Jag kan ge flera exempel på hur människan påverkar fjällens natur och jag kan resonerar om konsekvenserna.
Skillnad mellan fjällen och alperna
Jag kan ge exempel på en skillnad och kan berätta varför det är skillnad på ett enkelt sätt.
Jag kan ge exempel på skillnader och kan berätta varför det är skillnad.
Jag kan ge exempel på skillnader och kan resonera varför det är skillnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: