Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela musik.

Skapad 2016-08-31 22:11 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Detta är en planering som vi kommer att arbeta med till och från under en längre tid. Här fokuserar vi på musicerande enskilt och i grupp, alltså att spela instrument för sig själv eller tillsammans med andra.
Grundsärskola 6 – 9 Musik Musik

Vi utgår från olika låtar och övningar och spelar enskilt och tillsammans med andra.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 • Du utvecklar din förmåga att musicera enskilt och i grupp.
 • Du lär dig grundläggande teknik på de olika instrumenten.
 • Du ökar din förståelse för musikens ord och begrepp.
 • Du övar din förmåga att samspela tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Så här kommer vi att arbeta:

Vi utgår ifrån olika låtar och lär oss därigenom att spela melodi, ackord och rytm utifrån skriftliga och muntliga instruktioner.

 

 • Melodi spelar vi på piano/keyboard, gitarr och bas.
 • Ackord spelar vi på gitarr och piano/keyboar
 • Rytmer spelar vi på trumset och övriga trummor.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång i enkla stämmor, ackord- och melodispel i enkla tonarter och ensemblespel i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackord i ett par tonarter.
 • Mu  E 9
  I ensemblespel medverkar eleven i att spela på instrument och bidrar då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
 • Mu  E 9
  Eleven bidrar till att anpassa sitt musicerande till sammanhang och genre.

Detta kommer att bedömas:

Löpande under musiklektionen kommer jag bedöma dina förmåga att:

 • medverka i ensemblespel
 • följa instruktioner
 • bidra till samspel

Matriser

Mu
Musik Grundsärskolan 7-9

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT…

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
MUSICERA
SPELA
 • Mu
Spelar i enkla former. Anpassar till viss del sitt spel till helheten utifrån tydliga instruktioner.
Spelar med visst flyt och kan till viss del följa rytm och takt i olika former av musicerande. Anpassar till viss del sitt spel till helheten.
Spelar med flyt och kan följa rytm och takt i olika former av musicerande. Anpassar sitt spel till helheten.
Spelar med gott flyt och kan följa rytm och takt. Spelar med passande karaktär i olika former av musicerande. Anpassar sitt spel till helheten och utifrån situationen.
SJUNGA
Sjunger i enkla former i gemensam sång. Anpassar till viss del sin sång till helheten utifrån tydliga instruktioner.
Sjunger i gemensam sång med viss säkerhet. Anpassar till viss del sin sång till helheten.
Sjunger i olika former av gemensam sång med säkerhet. Anpassar sin sång till helheten.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassar sin sång till helheten.
Bidrar till ett musikaliskt uttryck utifrån tydliga instruktioner.
Bidrar till ett musikaliskt uttryck.
Bidrar till ett delvis personligt musikaliskt uttryck (sätter personlig prägel).
Bidrar till ett personligt musikaliskt uttryck (sätter personlig prägel).
Lyssna och ge omdöme/feedback om eget och andras musicerande.
Lyssnar och ger med hjälp omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger utvecklade omdömen genom att t.ex. komma med enkla förslag som leder till till utveckling av musicerandet.
Lyssnar och ger väl utvecklade omdömen genom att t.ex. komma med förslag som leder till utveckling av musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: