Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik 0-10 000

Skapad 2016-08-31 22:39 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Ett arbetsområde där du kommer att lära känna och hantera talen mellan 0-10 000.

Innehåll

 

Syfte/mål

Långsiktiga mål från Läroplan/kursplan

 

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar förmåga att: 

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska modeller för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

   Skolans mål är att varje elev

 • respekterar andra människors egenvärde
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

 

Konkretisering av målen Val av innehåll

 

 

 Som elev har du uppnått målen när du har förmåga att

 • namnge värdet på siffrorna i ett tal
 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
 • kan pricka in tal på en tallinje
 • räkna addition och subtraktion med en huvudräkningsmetod och uppställning

 

Som elev har du uppnått målen när du

 

 • på ett kamratligt sätt tar dig an arbete tillsammans med nya kamrater
 • visar engagemang och intresse för kamraters arbete och bidrar till att ge dem möjlighet att utvecklas.

 

Centralt innehåll

 

 • rationella tal och deras egenskaper
 • centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder

 

Bedömning

mål

nivå 1

nivå 2

namnge värdet på siffrorna i ett tal

 

talomårde 0-10 000

talområde 0- 100 000

läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000

 

talomårde 0-10 000

talområde 0- 100 000

kan pricka in tal på en tallinje

 

tydliga tallinjer med flera redan utsatta tal

Tallinjer med få utsatta tal

räkna addition och subtraktion med en huvud-räknings metod och uppställning

få termer med tal 0-100

flera termer inom talområdet 0-10 000

 

 • självbedömning innan påbörjad undervisning, under pågående undervisning samt efter avslutad undervisning. I slutet av undervisningsområdet görs en bedömning utifrån ovanstående tabell med hjälp av ett skriftligt prov.

 

Genomförande

Undervisningen kännetecknas av en variation av:

 • lekar
 • gruppövningar
 • genomgångar
 • tysträkning
 • matematiksamtal
 • problemlösning

 

 

Samtal kring hur vi bemöter varandra vid gruppindelningar samt under lektionerna.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: