Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-08-31 22:50 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 Biologi
•Olika typer av skog •Nedbrytning •Skogens växter och djur •Näringskedjor •Användning av skogen.

Innehåll

 

Analys

 

 

Eleverna har tidigare skapat sig grundläggande kunskaper och näringskedjor och organismer i naturen och behöver nu repetera och fördjupa sig i det med fokus på skogen för att nå kunskapskraven.

 

 

 

Syfte/mål

Långsiktiga mål från Läroplan/kursplan

 

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar förmåga att: 

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen

 

 

Skolans mål är att varje elev

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

 

Konkretisering av målen Val av innehåll

 

 

 

Som elev har du uppnått målen när du har förmåga att

 • förklara begreppen lövskog, barrskog och blandskog
 • berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • ge exempel på näringskedjor i skogen
 • ge exempel på vad människan använder skogen till

Du ska också känna till namnen på ett par rovdjur och bytesdjur, träd, bär och svampar

 

Som elev har du uppnått målet när du t.ex.

 

 • hanterar material i klassrummet på ett varsamt och sparsamt sätt
 • källsorterar papper
 • kan beskriva samband mellan ditt goda beteende och miljön

 

Centralt innehåll

 

 • Människans beroende av naturen. Ekosystem-tjänster, till exempel nedbrytning.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

 

Bedömning

Eleverna får inför varje nytt moment veta målen för den delen av undervisningen. Efter momentet får eleverna själv bedöma hur väl de tycker de uppnått målen. I slutet av undervisningsperioden görs en summativ bedömning där eleverna får möjlighet att visa om de har förmåga att beskriva ovanstående delar med viss användning av biologiska begrepp eller på ett sätt som visar förmåga på god användning av de biologiska begreppen vi behandlat i undervisningen.

 

Genomförande

Undervisningen kommer att delas in i 5 olika områden där ett område behandlas varje vecka.

 • Olika typer av skog
 • Nedbrytning
 • Skogens växter och djur
 • Näringskedjor
 • Användning av skogen.

Arbetssätt: Högläsning, parläsning, enskild läsning, konkret material (löv/barr/svampar/bär) egen forskning inomhus och utomhus.

 

Samtal kring hanteringen av material och dess betydelse för livet på jorden.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: