Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årets fyra årstider

Skapad 2016-09-01 07:24 i Hedens skola Öckerö
Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar.Färgerna växlar från grönt till rött och orange och djur och växter anpassar sig på olika sätt för att klara de olika årstiderna på olika sätt. Du ska nu få lära dig om årstidsväxlingar, olika djur, träd och växter i närmiljön. Vi ska också lära oss hur året är uppbyggt av dagar månader och år.
Grundskola 3 Matematik NO (år 1-3) Bild Svenska

Undervisningen om "året" skall ge eleven kunskaper om hur ett år ser ut och varför vi har årstidsväxlingar. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för vad som händer i naturen under året. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Övergripande mål: (läroplan kap.1-2)

Kursplanemål: (Ur syftesdel - förmågor)

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Det här ska vi göra:

(Tolkat centralt innehåll)

Du kommer ta till dig kunskaper inom ämnet genom att:

 • göra enkla observationer/fältstudier
 • se NO-filmer
 • läsa om året och naturen
 • forska (söka information) individuellt och i grupp
 • skriva (tex. diktering)
 • uttrycka dig i bild och form och göra egna enkla konstruktioner som avbild av naturen
 • träna på muntliga och skriftliga presentationer
 • leta geometriska former och symmetri i naturen

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Detta ska bedömas:

Din förmåga att: (Tolka kunskapskrav)

 • namnge årets månader
 • namnge den månad du fyller år i
 • namnge de fyra årstiderna och vilka månad som hör till de olika årstiderna
 • berätta något som är speciellt för varje årstid
 • skriva korta texter exempel dikter kopplat till de olika årstiderna
 • skapa i olika typer av material och anpassa färgskalan utifrån årstiden vi jobbar med
 • namnge några växter och djur och sortera dem efter olika egenskaper
 • beskriva enkla näringskedjor
 • kunna berätta om förändringar i naturen och livscykler hos djur och växter

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Så här gör vår grupp:

Du kommer att få arbeta både enskilt, i par och i grupp.

Vi kommer att:

 • dagligen repetera årets uppbyggnade av dagar, veckor, månader och årstider. 
 • ha skapande uppgifter till varje årstid samt lära oss de olika årstidernas färger.
 • titta på filmer och bildspel om årstiderna och högtiderna.
 • ha uteaktiviteter där vi undersöker och observerar årstidsväxlingarna på olika sätt.
 • söka information om växter och djur i böcker och på nätet.
 • göra enkla observationer och fältstudier
 • mäta, konstruera och beräkna
 • sjunga utvalda sånger
 • skriva och läsa dikter/fabler

 

 

Uppgifter

 • Rita en sol

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: