Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor vi!

Skapad 2016-09-01 09:01 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Du ska lära dig om och känna till din närmaste omgivning (land, landskap, bygd) och kunna använda kartor.
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen

Du får lära dig om din hembygd och om Sverige. Du fortsätter att utforska och lära dig om Sverige, men även en del om Sveriges grannländer, de som kallas Norden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att ges förutsättningar att utveckla dina kunskaper om geografiska förhållanden, olika platser, regioner och levnadsvillkor i Sverige och i Norden. 

Du ska när arbetsområdet är avslutat kunna redogöra för var du bor, kunna peka ut bekanta platser på kartan och du ska kunna redogöra för dina egna individuella uppgifter som adress, telefonnummer, land och plats. Du skall kunna ge en vägbeskrivning på hur man hittar hem till dig tillfots eller med andra kommunikationsmedel som taxi eller buss.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

° att använda kartor, (hitta och peka ut några särskilda platser i Norden)

Jag kommer också bedöma hur aktiv du är på lektionerna och hur mycket du medverkar och bidrar i olika resonemang om hur det är att leva och bo i Sverige och Norden. Vad skiljer länderna åt? Vilka likheter finns i länderna?

Kopplingar till läroplan

 • SO  E 6
  Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
 • SO  E 6
  Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.

Undervisning och arbetsformer

° Du kommer att få undersöka jordgloben och olika kartor.

° Du kommer få möjlighet att reflektera och resonera om vilka förutsättningar det finns i natur och miljön i Sverige och övriga länder i Norden. Var finns de högsta bergen, i norra eller södra Sverige? Varför? Kan det växa apelsiner på Island? Varför/varför inte?

° Du kommer att få möjlighet att lära en del faktakunskap t ex ländernas namn och huvudstäder.

° Vi kommer läsa texter och titta på bilder som beskriver hur det är att leva i de olika länderna.

° Du kommer att få titta på filmer om Nordens länder.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-6
  Att leva i Sverige Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-6
  Att undersöka verkligheten Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Matriser

SO
Här bor vi!

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Eleven kan **bidra** till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Ny aspekt
Eleven kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleve
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **delvis fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett **väl fungerande** sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Ny aspekt
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: