Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika, argumenterande text samt reportage.

Skapad 2016-09-01 09:04 i Stenkulan Lerum
Att känna igen och kunna skilja på tre olika sakprosa texter.
Grundskola 8 – 9 Svenska

I tidningar och på nätet kan man hitta flera olika typer av texter. Alla med olika avsändare och syfte. Vi kommer i det här området att ta upp främst krönika och reportage men även blicka tillbaka på den argumenterande texten för att avgöra vilken skillnad det finns mellan de olika texttyperna.

Innehåll

Arbetstätt

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • läser och analyserar texter 
 • skriver en krönika eller ett reportage
 • bearbetar egen text efter respons

Syfte

Vi jobbar med följande förmågor

 • läsa och analysera texter
 • formulera egna åsikter och tankar
 • skriva och bearbeta texter

Centralt innehåll

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar

 • att utveckla sitt skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften
 • att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära
 • att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.
 • att utveckla kunskaper om olika former av sakprosa
 • att utveckla strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

 

Bedömning

Du kommer att bedömas genom att du deltar aktivt i lektionerna, jobbar med de uppgifter som ingår i området samt skriver antingen en krönika eller ett reportage. Du visar därmed att

 • du vet hur de olika texttyperna är uppbyggda
 • du kan ge enkla omdömen om texternas uppbyggnad samt jämföra de olika texttyperna med varandra
 • du kan skriva en egen text (krönika eller reportage) och har med för genren typiska stilistiska drag
 • din text är fungerande med hänsyn till struktur, innehåll och språkliga regler
 • du efter respons kan bearbeta din text mot ökad tydlighet

 

Matriser

Sv
Kunskapskrav åk 9

Inte nått målen för E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Förmåga
Du behöver utveckla din förmåga att ...
Du kan...
Du kan...
Du kan...

Sv

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: