Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier

Skapad 2016-09-01 09:20 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Medias roll, olika slags media och risker förknippade med elektroniska medier.
Grundskola 7 Samhällskunskap

Media är något vi nästa tar som en given del av våra liv. Ungdomar konsumerar i snitt mellan 7-10 timmar media per dag! Men vad man kanske inte alltid tänker på är att media också formar den du är. Media skapar värderingar och åsikter hos oss, kort sagt påverkar dig att bli den du är!

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska få kunskap om media. Vilka slags media finns? Hur arbetar de? Vilka uppgifter har media? Och kanske viktigast, hur påverkar media dig. Du ska lära dig analysera, granska, förklara och undersöka hur media som samhällsaktör påverkar individ och samhällen.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med mediernas roll, uppbyggnad och innehåll för att öka dina kunskaper om denna samhällsinstitution. Men vi kommer även att arbeta med risker förknippade med internet, som är en stor och betydelsefull del av våra liv.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Undervisningens innehåll

Arbetet kommer att ske i form av kortare genomgångar, inläsning av kapitlet "media" i samhällsboken, diskussioner och övningar samt filminslag. Du uppmanas följa med i nyhetsflödet och vi kommer att ha nyhetskryss med diskussion varje vecka.  

Bedömning

Bedömningen baseras på de kunskaper du visar vid diskussioner och övningar, genomarbetade uppgifter samt läxförhör. Det är därför viktigt att försöka att aktivt delta under lektionstid för att visa kunskaper och att visa förmågan att resonera, reflektera och argumentera.

Begrepp

 • Medier
 • Massmedia
 • Sociala medier
 • Tredje statsmakten
 • Yttrandefrihet
 • Censurera
 • Publicera
 • Ansvarig utgivare
 • Offentlighetsprincipen
 • Meddelarfrihet
 • Etiska regler
 • Nyhetsvärdering
 • Vinkling
 • Presstöd
 • Public service
 • Källkritik
 • Källor
 • Reklam
 • Propaganda
 • VIktiga frågor:
 • Vilka uppgifter har media?
 • Vilka är medias funktioner i en demokrati?
 • Vad det betyder att vinkla en nyhet.
 • Vilka de etiska reglerna för journalister är? Varför finns det etiska regler?
 • Vilka olika typer av massmedier har vi?
 • Internet - fördelar och nackdelarna? Risker?

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 7-9

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Samhällsstrukturer
Eleven har **grundläggande** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **enkla** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i sam¬hället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **enkla** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **relativt väl utvecklade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **enkla samband** med **enkla och till viss del** underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband med **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **komplexa** samband med **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument och kan då i **viss** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument och kan då i **förhållandevis stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument och kan då i **stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i **huvudsak** fungerande sätt och för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt och för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **väl** fungerande sätt och för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Ny aspekt

Sh
Media

Svenska

E
C
A
Källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: