Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering HT 2016

Skapad 2016-09-01 09:32 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Matematikplanering för HT 16

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte

Mål

Det här ska du få lära dig:

1. Addition och subtraktion

 • att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
 • Kunna läsa av tal inom talområdet 0-10000
 • Kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning
 • Kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och uppställning

 

2. Multiplikation och division

 • kunna räkna multiplikation och division i huvudet
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna multiplicera med 10, 100 och 1000
 • kunna multiplicera med andra tal som slutar på 0

 

3. Tid, tabeller och diagram

 • kunna olika enheter för tid
 • kunna räkna med tid
 • kunna skriva datum på olika sätt
 • kunna läsa av enkla tabeller
 • kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

Så här ska vi arbeta

 • Vi har gemensamma genomgångar i helklass.
 • Individuellt arbete i egen takt.
 • Mattespel och mattelekar.
 • Problemlösning, EPA.
 • Par/grupparbete med fokus på problemlösning.
 • Laborativ matematik i mindre grupper

Bedömning

Vi har prov/diagnoser som ligger till grund för min bedömning.

Vi har samtal och diskussioner i par, grupp och helklass om olika problem och matematiska begrepp som ligger till grund för min bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: