Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiken runtomkring oss talområde 0-10 år 1

Skapad 2016-09-01 09:48 i Åsa Gårdsskola F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi lär känna talen 0-10 och olika grundläggande matematiska begrepp
Grundskola 1 Matematik

Vi undersöker och upptäcker matematiken runt omkring oss. Tillsammans och enskilt kommer vi att prata matematik och försöka oss på att se matematik runt omkring oss. Matematiken finns över allt. Nu gäller det att ta på sig matematikglasögonen och upptäcka den! Tillsammans ser vi det spännande med matematiken och lär oss grunder som vi senare arbetar vidare på.

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Pedagogbedömning och självskattning

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom att vi lyssnar när du förklarar hur du tänker, se hur du arbetar med material och spel samt ta del av dina skriftliga uppgifter. Här visar du hur dina olika förmågor utvecklas. Du kommer också att få göra summativatest efter avslutade områden för att jag ska se att du har förstått.

Övergripande mål, Lgr 11

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: