Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning och recension

Skapad 2016-09-01 10:04 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Målet är att stimulera bokläsning för att ge ett bokintresse, öka läshastigheten, förbättra ordförrådet och läsförståelsen. Recensionsskrivandet ger skrivträning och lästips till andra elever.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk

Målet är att stimulera bokläsning för att ge ett bokintresse, öka läshastigheten, förbättra ordförrådet och läsförståelsen. Läsning ger tillgång till en hel värld av underhållning, kunskap och upplevelser. Eleverna väljer böcker. Eleverna arbetar med en läslogg med uppgifter (ex. välja ut citat och motivera sitt val, ordkunskapsuppgift, beskriva huvudpersonen skriftlig, skriva om handlingen och hur man tror att det ska gå...

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Målet är att stimulera bokläsning för att ge ett bokintresse, öka läshastigheten, förbättra ordförrådet och läsförståelsen.

2. Förmågor att utveckla:


Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

3. Centralt innehåll att studera

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

SvA

Delmål 1 med aktiviteter
Mottagare och syfte Hur texten fungerar för läsaren.
 • SvA
 • SvA  7-9
Läsaren kan ta till sig och förstå innehållet. Eleven håller sig mycket nära källan när källor används.
Textens syfte framgår för läsaren. Språk- och stilval är oftast lämpliga med tanke på textens syfte och läsare. Texten är logiskt uppbyggd. Det finns en viss självständighet gentemot källan, när källor används.
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren. Språk- och stilval är lämpliga med tanke på textens syfte och läsare. Det finns ett samspel med läsaren. Texten är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor. Det finns en självständighet gentemot källan när källor används.
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren. Språk- och stilval är lämpliga och finessrika med tanke på textens syfte och läsare. Samspel med läsaren gör texten intressant . Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och har inga omotiverade tankeluckor. Om tomrum förekommer är de motiverade. Samspel mellan olika källor finns, när källor används.
Delmål 2 med aktivteter
Stycken
Styckeindelning förekommer. Bindningar förekommer. Egen markering av nytt stycke
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen enhet. Bindningar förekommer och fungerar ganska väl. En blandning av markering av nytt stycke finns (hybridstycke, blankrad och indrag).
Väl fungerande styckeindelning - ofta med tydliga kärnmeningar. Meningarna är bundna genom olika sorters bindningar som fungerar väl. Nytt stycke markeras med antingen blankrad eller indrag.
Väl fungerande styckeindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd. Bindningar inom och mellan meningar är varierade, väl valda och fungerar utmärkt. Nytt stycke markeras med antingen indrag eller blankrad, eller både och för att medvetet skilja på större avsnitt och stycken.
Delmål 3 med aktivteter
Meningar
Meningarna har oftast en fungerande meningsbyggnad, är enkelt konstruerade och ganska korta.
Meningarnas längd och ordföljd varierar.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt, bla annat genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnad ger ett behagligt flyt i texten.
Delmål 4 med aktiviteter
Uttryck och ord
Ord och uttryck fungerar ibland mindre bra. Orden är ofta vardagliga, enkla och talspråkliga.
Ord och uttryck fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord är vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval.
Uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Specifika, abstrakta, skriftspråkliga och mindre vardagliga ord förekommer ibland. Texten visar variation i ordval.
Ord och uttryck fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ord och uttryck som är nyskapande och kreativa förekommer ibland. Texten visar variation och och omsorg i ordval och uttryck
Delmål 5 med aktiviteter
Användning av ord
De flesta ord används på ett lämpligt sätt. Svåra eller ovanliga ord undviks.
Eleven prövar ibland ord som är mer ovanliga eller svåra och lyckas då ganska väl med användningen.
Eleven använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett lämpligt sätt.
Eleven använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt.
Delmål 6
Normer och språkriktighet Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är oftast enkel men väl fungerande.
En mer komplex meningsbyggnad förekommer ibland och är då fungerande.
Meningsbyggnaden är oftast väl fungerande även i långa meningar.
Meningsbyggnaden är väl fungerande i både enkla och mer komplexa konstruktioner.

SvA
recensionerna bidrar till att skapa ett underlag för att bedöma din läsförståelse och ditt skrivande. Se betygskraven nedan.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: