👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning år.7

Skapad 2016-09-01 10:23 i Partille
Grundskola 7 Matematik

Ingen vet vem som var först med att räkna. Behovet av att kunna räkna kanske uppkom för att hålla ordning på antalet djur i flocken eller för att födela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna. De allra första symbolerna för tal var enkla streck som ristades in i pinnar eller benbitar. Olika kulturer har haft olika symboler för siffror och tal, som till exempel romerska siffror. Idag möter du tal överallt runt omkring dig, bland annat i datum, klockslag, gatunummer, bussnummer, priser och telefonnummer.

Innehåll

Mål

Begrepp att arbeta med under kapitlet:

 • siffra, tal
 • positionssystem
 • hela tal
 • decimal
 • addition, term, summa
 • subtraktion, term, differens
 • multiplikation,faktor, produkt
 • division,täljare, nämnare, kvot
 • prioriteringsregler
 • udda tal, jämna tal
 • sammansatta tal, primtal
 • faktorträd
 • avrundning, närmevärde
 • överslagsräkning

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Arbete i Prio kap.2
 • Problemlösning
 • Gruppuppgifter
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Dina kunskaper om begrepp och samband mellan begreppen
 • Din förmåga att välja metod och hur väl metoderna genomförs
 • Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem
 • Hur du för ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser
 • Kvalitet på kommunikation/redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tal år 7

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Förmåga att använda begrepp
Metod
Förmåga att använda rätt metod
Resonemang
Resonemangsförmåga
Problemlösning
Förmåga att lösa problem