👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning läsår 16/17

Skapad 2016-09-01 10:25 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik

Du känner till att det finns flera sätt att räkna ut och lösa olika problem på. Under läsåret kommer du att få lära dig några av dessa och förhoppningsvis hittar du de sätt som passar bäst för dig. Du kommer också att få möjlighet att prata mycket matte och att lära dig många nya ord som finns i matematiken. Lycka till!

Innehåll

Mål

De mål som kommer att bedömas under våren är följande:

-Din förmåga att välja lämpliga strategier och metoder för att lösa problem. Att du vet hur du ska lösa ett problem, att du kan välja rätt räknemetod och att du kan räkna de uträkningar du måste göra på ett korrekt sätt.

-Din förmåga att förklara dina lösningar för andra och att ta till dig andras lösningar.  Att se fördelar och nackdelar med de olika lösningsmetoderna.

Arbetets innehåll

Under läsåret kommer du att få möjlighet att lära dig mer om:

-ord och begrepp och

-problemlösningsstrategier.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina lösningar samt din förmåga att förklara dem för andra och att ta till dig andras lösningar kommer att bedömas när vi jobbar med problemlösning. Här bedöms också hur aktiv du är.

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Varje vecka jobbar vi med problemlösning, ofta då med problem från Kängurumatte. Vid dessa tillfällen kommer du att först få tid att tänka själv, sedan diskutera med en kamrat och slutligen få presentera er lösning för gruppen.

 

Reflektion

Tänk på att det är viktigt att just din lösning på problem är viktig för andra att ta del av. Var därför aktiv vid problemlösningarna i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6