Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Die Sommerferien (Kapitel 1) -Der Sprung!3

Skapad 2016-09-01 10:26 i Hallenskolan Mölndals Stad
Arbetsområde till kapitlet 1 "Der Sprung! 3" - Die Sommerferien
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Du ska producera en keynotepresentation där du berättar om dina sommarupplevelser.

Prata utifrån din presentation.

Beskriva bilder för varandra på tyska.

Arbeta med texten i kap. 1

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

 • Intervjuer med ungdomar om sommaren som varit

 • Häftiga sommaraktiviteter samt omdömen om dessa

 • Ordkunskap: Ord på ge- (perfekt particip)

 • Översättning av fraser och uttryck

 • Hörförståelse: Några personer samtalar om semestern

 • Mini-Projekt: Sommaraktiviteter och semesterländer

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Konkreta mål

Du ska lära dig:

 • att berätta något om vad du gjorde i somras

 • att förstå när andra berättar om sin sommar

 • att berätta varför du vill/inte vill prova på olika aktiviteter

 • att berätta vad du brukar göra på somrarna

 • perfekt av regelbundna och oregelbundna verb

 • Ta tema på regelbundna och oregelbundna verb
 • minst 20 nya ord och uttryck

Arbetsprocess

Vi kommer att i helklass och enskilt arbeta med kapitlet 1 ”Die Sommerferien” i Der Sprung 3.

Bedömning

Hur du kan visa att du nått målen:

 • Skriv och berätta vad du gjort under sommaren

 • Fyll i kunskapsutvärderingen "Vad jag lärt mig kapitel 1"

 • Fyll i rätt översättning till nya ord och uttryck vid läxförhöret

 • Fyll i rätt perfektform vid läxförhöret

Dessutom:

Din förmåga att läsa och förstå texterna kommer att bedömas fortlöpande under arbetet med kapitlet.

Ditt ordförråd kommer även det att bedömas fortlöpande genom gemensamma textuppgifter, glosförhör, enskilda textuppgifter och det skriftliga provet.

Din förmåga att använda spåkliga strategier för att förstå (t.ex. ordbok och styckeordlistor) bedöms fortlöpande under arbetets gång.

Din förmåga att reflektera över livsvillkor etc i delar av världen där språket används bedöms vid gemensamt textarbete-

Matriser

M2
Bedömningsmatris LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk tyska/spanska/franska

Spanska/Franska/Tyska

E
D
C
B
A
RECEPTION
LYSSNA OCH LÄSA
 • M2
- Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda
- Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
- Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
PRODUKTION OCH INTERAKTION
TALA, SAMTALA OCH SKRIVA
 • M2
 • M2
- Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar och skriver. - Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. - Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat. - Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
- Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar och skriver. - Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. - Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat. - Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
- Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar och skriver. - Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. - Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat. - Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
REFLEKTION
 • M2
- Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
- Jag kommenterar och detaljer och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
- Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
STRATEGI
 • M2
- Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. - Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
- Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning - Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
- Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning - Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: