Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och myter

Skapad 2016-09-01 11:01 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Svenska
Sagor och myter har funnits i tusentals år. Först berättades de muntligt och så småningom skrevs de ned och samlades i böcker. Sagornas och myternas innehåll och uppbyggnad har genom tiderna inspirerat många författare, konstnärer och filmmakare. I detta arbetsområde ska ni få bli experter på sagor och myter.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om sagornas och myternas historia och ursprung. Vi ska titta på typiska kännetecken för sagor och myter, dvs. hur de är uppbyggda språkligt och innehållsmässigt. Vi kommer att läsa flera exempel på dessa texter. I arbetsområdet visar du dina kunskaper genom att delta i diskussioner, arbeta aktivt vid skrivuppgifter samt genom ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: