Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English horror story

Skapad 2016-09-01 11:02 i Apalbyskolan Västerås Stad
Write your own horror story
Grundskola F Engelska

Write your own horror story.

Innehåll

Övergripande mål

The main purpose with this task is to develop your listening, reading and writing skills and hopefully develop your creativity.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Genomförande

During two lessons you will read and write a horror story based on pictures you will be shown by your teacher.

Matriser

En
Bedömningsmatris

På väg att nå målen
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Läsa, lyssna
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lätt-tillängliga texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lätt-tillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lätt-tillgängliga texter.
Skriva
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt samman-hängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt samman-hängande
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och samman-hängande.
Skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: