Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning år 1

Skapad 2016-09-01 11:08 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Under år 1 ska vi lära oss att forma siffrorna 1-9, siffrornas värde och placering i förhållande till andra siffror.
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Kunna forma siffrorna 1-10.
 • Kunna hälften - dubbelt upp till 10.
 • Kunna jämna - udda tal upp till 10.
 • Kunna ramsräkna upp till 100.
 • Kunna jämföra och storleksordna tal upp till 100.
 • Kunna ordningstalen och ha talbildsuppfattning upp till 20.
 • Kunna dela upp tal i ental och tiotal.

Arbetssätt

Vi jobbar med taluppfattning på olika sätt;

 • Vi arbetar med att forma siffror med hjälp av sifferarbetsschema.
 • Vi tränar ramsräkning på olika sätt.
 • Vi laborerar med olika material för att förstå siffrornas värde.
 • Vi tränar ordningstalen på olika sätt med laborativt material.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3

Matriser

Ma
Baskunskaper

Taluppfattning
Jag kan forma siffrorna 1-9.
Jag kan hälften och dubbelt upp till 10.
Jag kan jämna och udda tal upp till 10.
Jag kan ramsräkna upp tll 100.
Jag kan jämföra och storleksordna tal upp till 100.
Jag kan ordningstalen och har talbildsuppfattning upp till 20.
Jag kan dela upp tal i ental och tiotal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: