👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 9 - ht v. 34-42 Sommar, dåtid, krig och muntlig kommunikation

Skapad 2016-09-01 12:37 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Krig, dåtid, språkcafé och sommar

Innehåll

Arbetsperiod 1 vecka 34 - 42, Innehåll och bedömning

Under den här perioden arbetar eleverna med:

- att skriva en egen lite längre text i form av ett brev om sommaren

- att förbereda sig inför språkcaféet genom att träna på frågor att ställa och också tänka ut egna möjliga svar till frågorna. Träna på att få lite flyt och kunna fraser utantill.

- texter om krig (mestadels andra världskriget i Frankrike), då vi också arbetar med tillhörande glosor och uttryck

- grammatik (se nedan)


a) kort repetition av passé composé  
b) imparfait
c) frågeord och olika frågekonstruktioner
d) självständiga personliga pronomen

Arbetsmaterial:

¤ Kopierat material från mig

¤ Quizlet.com

¤ Läromedlet Chez nous 4


Jag bedömer:

- lektionsaktivitet (flit, fokus, språklig korrekthet och att du ställer frågor eller ger kommentarer som visar att du reflekterar över och får insikter om det vi arbetar med)

- muntlig aktivitet (vid muntliga förhör, vid textbearbetning, kommunikationsövningar, språkcafé)

- resultat på skriftliga förhör och prov

Matriser

M2
Matris till sommartext, krig, grammatik

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Uppsats
F innebär att kunskapskraven för betyget E inte är till fullo uppfyllda.
Du kan skriva en kort text på enkel och i huvudsak begriplig franska.
D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan skriva en ganska innehållsrik,och varierad text, men med en del stav- och grammatikfel
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan skriva en innehållsrik och varierad text med stor språklig ackuratess.
Ordförråd - nya ord och uttryck
Du har tagit till dig en hel del av orden och uttrycken som vi jobbat med. Du kan använda dem i egna meningar så att innehållet blir något så när begripligt.
Du har tagit till dig en klar majoritet av orden och uttrycken och kan använda dem med ett tillfredsställande resultat i egna meningar
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du har tagit till dig nästan alla orden och uttrycken och kan använda dem för att forma egna korrekta meningar med gott resultat.
Grammatik - frågor
Du kan frågeorden och du kan använda några fråge-konstruktioner på ett godtagbart sätt
Du kan frågeorden och du kan använda de olika fråge-konstruktionerna med ganska stor säkerhet.
Du kan frågeorden och du kan använda de olika fråge-konstruktionerna med stor säkerhet.
Grammatik - tempus
Du vet principen för användning av passé composé respektive imparfait och kan använda rätt form i enstaka meningar
Du kan med ganska stor säkerhet tillämpa reglerna för hur passé composé och imparfait används.
Du kan tillämpa reglerna för hur passé composé och imparfait används med stor säkerhet.
Uttal och flyt
Du kan läsa långsamt men med en del uttalsfel. I dialoger kan du säga några ofta förekommande fraser med viss säkerhet.
Du kan läsa med visst flyt med bara några uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med ganska stor säkerhet.
Du kan läsa med bra flyt, nästan utan uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med stor säkerhet.
Realia
Du kan återge en del av det vi läst om angående Frankrike under andra världskriget
Du kan det mesta av det vi jobbat med om Frankrike under andra världskriget
Du kan redogöra ingående för livet i Frankrike under andra världskriget