Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2016-09-01 12:38 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 4 Geografi

Sverige är ditt land, det landet du bor i. Men vad vet du egentligen om Sverige? Hur ser Sverige ut? Vilket är vårt högsta berg? Vilken är vår största sjö? I vilket landskap bor vi?

Innehåll

Stora frågor som är viktiga för områden

Vad är ett land?

Hur ser naturen ut i olika delar av Sverige?

Vad menas med livsmiljö?

 

 

Arbetssätt

Vi läser både gemensamt och individuellt i vår fakta bok "Upptäck Sverige" 

Vi läser om olika naturtyper/livsmiljöer/bygder i Sverige och om de olika landskapen.

Vi tittar på hur en karta är uppbyggd, med färger och symboler samt undersöker vilken information vi kan få ut av en karta.

Vi ser på UR-serien "Geografens testamente Sverige" tillsammans som vi sedan pratar kring. 

Bedömning


Du kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång, både i det arbete du gör enskilt och i grupp.

Jag tittar på hur du använder dig av de kunskaper som vi arbetar med och hur aktiv du är i våra gemensamma diskussioner. När du är med och delger dina funderingar och kunskaper lyssnar jag på vilka ord och begrepp du använder utifrån geografiämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - Sverige

Nivå 1
.
Nivå 2
Namngeografi
Du kan placera ut några landskap, städer, sjöar, hav och älvar på kartan.
Du kan placera ut ett flertal landskap,städer, sjöar, hav och älvar på kartan.
Naturtyper/ Naturresurser
Du kan några av våra olika naturtyper. Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan flera av våra naturtyper samt ger exempel på landskap som tillhör dessa typer. Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt som vi har nytta av dem.
Jämförelser
Du kan nämna några likheter och skillnader mellan två olika naturtyper och landskap. Du kan dra egna slutsatser av de jämförelser som du har gjort.
Du kan nämna flera likheter och skillnader mellan två olika naturtyper och landskap. Du har mycket bra utvecklade egna tankar med jämförelser/skillnader/likheter.
Begrepp
Du kan använda och förstå flera av de geografiska begrepp som tas upp i avsnittet.
Du kan använda och förstå de flesta av de geografiska begrepp som tas upp i avsnittet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: