Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik År 6

Skapad 2016-09-01 12:42 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Vi arbetar med olika övningar inom gymnastiken samt jobbar med skadeförbyggande övningar. Bedömning sker efter vad ni visat under lektionerna. Betygskriterierna finner ni i matrisen. Följande moment förväntas varje elev genomföra: - Delta fokuserat vid genomgångar - Delta aktivt vid uppvärmning - Följa de instruktioner som ges - Testa på de redskapsövningar som presenterats samt öva upp säkerheten i utförandet av dessa De redskap som vi kommer att arbeta med är: Matta, Ringar, Räck, Hopp över plint, Trampetthopp.

Innehåll

Filmer

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Matriser

Idh
Redskapsgymnastik År 6

Provat på
Klarat
Med säkerhet klarat
MATTA
Grupperad kullerbytta framåt
Grupperad kullerbytta framåt
Grupperad kullerbytta framåt
MATTA
Grupperad kullerbytta bakåt
Grupperad kullerbytta bakåt
Grupperad kullerbytta bakåt
MATTA
Handstående med stöd
Handstående med stöd
Handstående med stöd
MATTA
Huvudstående med stöd
Huvudstående med stöd
Huvudstående med stöd
MATTA
Hjulning
Hjulning
Hjulning
LÅGA RINGAR
Flå katt
Flå katt
Flå katt
LÅGA RINGAR
Stuphängande
Stuphängande
Stuphängande
HÖGA RINGAR
Lilla korset
Lilla korset
Lilla korset
RÄCK
Upphopp till jämvägande
Upphopp till jämvägande
Upphopp till jämvägande
RÄCK
Kullerbytta framåt
Kullerbytta framåt
Kullerbytta framåt
HOPP (LÅNG PLINT)
Katt-ljushopp
Katt-ljushopp
Katt-ljushopp
HOPP (LÅNG PLINT)
Katt-grenhopp
Katt-grenhopp
Katt-grenhopp
TRAMPETT
Ljushopp
Ljushopp
Ljushopp
TRAMPETT
Grupperat hopp
Ljuhopp med halv skruv
Grupperat hopp

Idh
Idrott & Hälsa kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Motoriska grundformer
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Skador i samband med idrott
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: