Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 6

Skapad 2016-09-01 12:54 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Samhällskunskap är skolans kanske viktigaste ämne. Det förbereder dig inför ett liv i det samhälle som du redan är en del av. Du får lära dig om dina rättigheter och skyldigheter och vilka lagar som styr landet. I det här sista avsnittet av samhällskunskapen kommer vi att fokusera på lag och rätt och ekonomi. 

Innehåll

Syfte - varför ska man läsa samhällskunskap?

Undervisningen i samhällskunskap ska utveckla Dina kunskaper om hur individen (människan) och samhället påverkar varandra. Det handlar om sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska perspektiv och att kunna se samhällsfrågor på olika sätt.

Det handlar om att kunna:

  • reflektera (fundera) över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • analysera (undersöka) och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll - Vad?

 

Rättigheter och rättsskipning (Lagar)

  • Samhällets behov av lagar, några olika lagar och påföljder (straff). Kriminalitet och vad det betyder för individen, familjen och samhället.

Samhällsresurser och fördelning (Ekonomi)

  • Privatekonomi (hur arbete, inkomst och konsumtion hänger ihop).
  • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Så här ska vi arbeta - Hur?

Vi kommer att börja med behovet av lagar och vad det får för konsekvenser om man inte följer lagarna. Vi kommer att titta på film, jobba med faktatexter och rollspel där Du kommer att få vara med på en låtsasrättegång.

Sedan kommer vi lära oss grunderna i privatekonomi och förhållandet till konsumtion. Vi pratar om varför man betalar skatt och vart skatten går. Vi tar upp barnfattigdom och olika levnadsvillkor.

Sist ska vi repetera begreppet demokrati och hur politiska val går till i Sverige. Vi ska också prata om mänskliga rättigheter.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du kommer genom mindre skriftliga prov att få visa dina kunskaper i de olika delarna. Tänk på att din aktivitet och ditt deltagande under lektionerna också är viktigt! 

Kunskapskrav

Se matris.

IKT

Vi kommer att använda iPaden för texthantering, söka fakta och eventuellt för "hemmalektioner", där du får i uppgift att till exempel titta på en film hemifrån inför en lektion.

Matriser

Sh
Kunskapskraven i samhällskunskap i slutet av åk 6 på enklare svenska

Ej visat än
E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Påverkan
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Samhällsfrågor
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Källor
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Demokrati
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter på ett ganska bra sätt. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter på ett bra sätt. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter på ett mycket bra sätt. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: