Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk politik och samhällsstruktur

Skapad 2016-09-01 13:00 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Vi kommer arbeta med val, partier, riksdag, regering, landsting och kommunen.
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi kommer att lära oss olika saker om Sveriges politiska system så vi kan bli de bästa demokratiska medborgare i ett land. Vi kommer att arbeta med ideologier, val, systemets uppbyggnad med riksdag, landstinget och kommunen.

Innehåll

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner. Det är mycket nya och svåra begrepp så genomgångar av centrala begrepp kommer att vara en viktig del för att förståelsen av dessa underlättar att man förstår helheten.

Vi kommer att ha ett kunskapstest för att se att man har grundkunskaperna så att man kan utveckla resonemang om området. Det kommer i kunskapstestet finnas frågor av utmanande karaktär.

Vi kommer diskutera i både par, grupp och helklass.

Du kommer att bedömas efter matrisen nedan.

Du kommer att få respons på dina uppgifter muntligt och via Unikum.

I anslutning till att vi avslutar området kommer vi att göra en utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Så styrs Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. demokrati, diktatur, folkomröstning, opposition)
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Redogöra för demokratiska arbetssätt och beslutsprocesser.
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska beslutsprocesser. (Ex. hur valen går till, hur riksdagen och regeringen väljs och hur du kan vara med och påverka.)
Du har goda kunskaper om demokratiska beslutsprocesser.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska beslutsprocesser.
Reflektera över demokratiska värden och beslutsvägar.
Du kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: