Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minecraft 3E 3F 3G

Skapad 2016-09-01 13:04 i Skinnefjällsskolan Härryda
Grundskola 3 Teknik Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska Matematik
Eleverna ska bygga ett nytt samhälle "Landvetter Södra" i byggspelet Minecraft. Minecraft fokuserar på att låta spelaren utforska, omvandla och interagera med en dynamisk spelkarta byggd av kubikmeterstora block.

Innehåll

Syfte

Projektet syftar till att utveckla en förståelse för hur ett samhälle planeras, byggs och utvecklas utifrån mänskliga behov, förutsättningar och lösningar på problem. Genom att elevernas tankar och idéer tas tillvara och kan komma att få betydelse för det framtida samhället syftar projektet till att hitta nya former för elevernas möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i samhället. Eleverna kommer att få arbeta utifrån en riktig karta från Lantmäteriet över området där Landvetter södra ska ligga. 

Genom att använda Minecraft, ett spel som många barn i vår klass spelar på sin fritid tar man tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper för att skapa en lustfylld och motiverande undervisning på samt fritidshemmet.

Vi knyter ihop fritidshemmet och skolan med detta projekt för att stärka fritidshemmets kompletterade roll.

 

Lärandemål:

 Du ska få lära dig:

 • Att läsa en karta och förstår olika symboler
 • Vad ett samhälle är och vad som behövs där.
 • Vilken betydelse människor och olika yrken har för samhället.
 • Hur vi kan värna om vår miljö på olika sätt.
 • Konstruera och namnge enkla geometriska objekt.
 • Framföra dina tankar och idéer muntligt och skriftligt.

 

Undervisning skolan och fritidshemmet:

Du ska få:

 • Använda digitala verktyg.
 • Möjlighet att utveckla din kreativitet.
 • Använda din fantasi. 
 • Utforska området där samhället ska byggas med hjälp av en karta (orientering). 
 • Undersöka närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
 • Undersöka vilka yrken och samhällsfunktioner som finns i ett samhälle.
 • Konstruera olika byggnader och viktiga samhällsfunktioner utav geometriska figurer i programmet Minecraft.
 • Diskutera, argumentera och lyssna till andra.
 • Presentera samhället och dina tankar och idéer muntligt och skriftligt. 

Bedömning:

Du ska kunna:

 • Berätta om vad ett samhälle är och ge exempel på vad som behövs.
 • Berätta om några yrken och verksamheter i samhället.
 • Ge exempel på hur vi kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Argumentera för valet av byggnader och samhällsfunktioner och dess placering i samhället.
 • Delta i diskussioner och framföra dina tankar och idéer. 
 • Konstruera och namnge geometriska figurer.
 • Använda vanliga lägesord och geometriska begrepp vid presentationer av samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: