Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi 2016

Skapad 2016-09-01 13:28 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Fysik
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Genomförandet

I undervisningen får du möjlighet att utveckla dina förmågor genom:

 • att se på filmer
 • att delta i gemensamma genomgångar, grupparbete, pararbete och enskilt arbete där vi bearbetar områdets olika begrepp och innehåll
 • att redovisa (ex kollage, keynote, muntligt) och lära av varandra
 • demonstrationer med hjälp av modeller av solsystemet, jordklotet mm
 • att göra enklare observationer av stjärnhimlen, bl a stjärnbilder, planeter och månens faser

 

 

Rymdfart

 • känna till vad en stjärna är och hur den "föds", "lever" och "dör"
 • känna till hur planeter bildas
 • känna till vad en galax är och kunna berätta om vår egen galax
 • känna till våra närmaste galaxer
 • känna till några stjärnbilder
 • känna till exoplaneter (planeter runt andra stjärnor)
 • känna till vad gravitation är och hur det påverkar himlakropparna
 • känna till vad meteorer, meteoroider, meteorit är
 • känna till vad asteroider och kometer är
 • Känna till vilken användning vi har av satelliter
 • Känna till om hur en rymdfärd går till
 • Känna till om vad vi forskar om i rymden.
 • Känna till  hur man tror jorden bildats genom "big bang"
 • Känna till lite om vad man trodde förr om jorden och Universum.

   

 

 

 

Bedömning

Bedömning av din insats i arbetet sker både under lektioner, inlämningsuppgift och prov.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Fy  E 9
  Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
 • Fy  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  C 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Fy  C 9
  Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
 • Fy  C 9
  Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  A 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Fy  A 9
  Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
 • Fy  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: